Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 167/20.11.2015

Предмет: Доставка на електроразпределителни табла по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение - 23.11.2015

Обявление - 23.11.2015

Документация за участие - 23.11.2015

Технически спецификации - 23.11.2015

Образци - 23.11.2015

Отговор на постъпили въпроси - 14.12.2015

Протокол предварителен подбор - 06.01.2016

Протокол за предварителен подбор - 15.01.2016

Решение за предварителен подбор - 15.01.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 22.02.2016

Доклад от дейността на комисията - 11.03.2016

Решение за избор на изпълнител - 11.03.2016

Информация за върнати или усвоени гаранции - 25.03.2016

Информация за върнати или усвоени гаранции - 26.04.2016

» Обратно към всички поръчки