Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 159/2015

Предмет: „Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение и контактни клеми за присъединяване за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД"

 

Решение за откриване - 06.11.2015

Обявление - 06.11.2015

Документация за участие - 06.11.2015

Техническа спецификация - 06.11.2015

Образци - 06.11.2015

Проект на договор - 06.11.2015

Решение за промяна - 11.11.2015

Документация за участие променена - 11.11.2015

Образци променени - 11.11.2015

Отговор на постъпил въпрос - 11.11.2015

Протокол - 16.12.2015

Решение предварителен подбор - 15.01.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 22.03.2016

Доклад от дейността на комисията - 20.04.2016

Решение за избор на изпълнител - 20.04.2016

Информация за върнати или усвоени гаранции - 05.07.2016

» Обратно към всички поръчки