Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 146/21.08.2015

Предмет: Изработка и доставка на печaтни материали за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

 

Решение за откриване -  24.08.2015

Обявление -  24.08.2015

Документация за участие - 24.08.2015

Техническа спецификация -  24.08.2015

Образци -  24.08.2015

Ценова оферта - 24.08.2015

Проект на Договор -  24.08.2015

Отговор на постъпил въпрос - 07.09.2015

Протокол предварителен подбор - 06.10.2015

Решение предварителен подбор - 06.10.2015

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 06.11.2015

Доклад от дейността на комисията - 09.12.2015

Решение за избор на изпълнител - 09.12.2015


» Обратно към всички поръчки