(OLD) Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 106/27.06.2014 г.

Предмет: Доставка на измервателни трансформатори за СрН по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД

 

Обявление

Решение

Документация

Отговори на постъпили запитвания - 21.07.2014 г.

Доклад от дейността на комисията - 10.10.2014 г.

Решение за избор на изпълнител 106-Б -15.10.2014 г.

Информация за върнати или усвоени гаранции - 30.10.2014 г.

Договор - 14.11.2014

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

» Обратно към всички поръчки