(OLD) Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 2 от 01.02.2013 г.

Система за предварителен подбор на изпълнители с предмет:

Строително Монтажни Работи по изграждане и ремонт на съоръжения от електропреносната структура на "ЕНЕРГО – ПРО Мрежи" АД

Решение

Документация

Лист за оценка

Етапи на предварителния подбор

Правила за безопасност

Процедура за отстраняване на дефектите

Процедура за налагане на санкции

Банкова сметка, за внасяне на гаранциите за участие

Отговори на поставени въпроси по процедурата

Отговори на постъпили въпроси-22.05.2014 г.

 

Номер: 2-2-4 от 17.10.2014

Изпълнение на обекти по наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Решение_17.10.2014

Документация_17.10.2014

Протокол за извършени СМР - 17.10.2014

Решение за промяна на бюджет - 31.10.2014

Документация с променен бюджет

Покани за предоставяне на оферти - 17.10.2014

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 06.11.2014


Каталог с утвърдени дейности_17.10.2014

» Обратно към всички поръчки