(OLD) Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 87/11.06.2014

Предмет: Доставка на горива за нуждите на Енерго-Про Мрежи АДОбявление

Решение

Документация

Решение за удължаване на срока

Доклад от дейността на комисията - 27.10.2014

Решение за избор на изпълнител - 30.10.2014

» Обратно към всички поръчки