(OLD) Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 99/25.06.2014 г.

Предмет: Ремонт и поддържане на съоръжения с повишена опасност /СПО/-автовишки и

автокранове за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

 

Обявление

Решение

Документация

Списък СПО

Приложение 1

Приложение 2

Проекто-договор

Доклад от дейността на комисията - 10.10.2014г.

Решение за избор на изпълнител 99-Б - 15.10.2014г.

» Обратно към всички поръчки