(OLD) Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 102/26.06.2014 г.

Предмет: Доставка на предпазители по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про

 

Обявление

Решение

Документация

Приложение

Решение за предварителен подбор - 10.10.2014

Протокол предварителен подбор - 10.10.2014

Покани първоначални оферти - 10.10.2014

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 24.11.2014

» Обратно към всички поръчки