Област Търговище

В периода 11.09.2019 г. - 27.09.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Драгановец, Община Търговище, абонати захранвани от СТП 1 Драгановец.


На 24.09.2019 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от гр. Попово, захранена от ТП "Изгрев" и ТП "П. Лазаров".

На 24.09.2019 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Търговище: с. Вардун, с. Драгановец, с. Черковна, с. Копрец, с. Преселец, с.Търновца.

На 24.09.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище - ул. "Странджа" и ул. "Генерал Скобелев".


На 25.09.2019 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от гр. Попово, захранена от ТП "Разсадник БКС", ТП "Складова база РОСА", БКТП "Пералня" и ТП "Боец".


На 26.09.2019 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от гр. Попово, захранена от ТП "Булгарплод", МТП "Люпилня", КТП 2 и МТП "ПУЦ".

На 26.09.2019 г. от 13:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг - ул. "Цар Освободител" след пресечката с ул. "Св. Ив. Рилски", бензиностанция "Петрол", ПГ по автотранспорт, складова база "Амиго", хотел и бензиностанция "Замъка" и ул. "Заводска".

В периода 26.09.2019 г. - 27.09.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Буховци, общ. Търговище.

На 26.09.2019 г. от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Горно Козарево, общ. Омуртаг.

На 26.09.2019 г. от 12:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Стеврек, с. Чеканци, с. Равно село, с. Стройновци, с. Черна вода, абонатите на Помпена станция "Кънино", мобилни оператори с. Чеканци, с. Велево и цех за преработка на дървен материал с. Стеврек - общ. Антоново.


На 27.09.2019 г. от 12:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Моравка, фотоволтаична централа с. Моравка, с. Трескавец и с. Коноп - общ. Антоново.


На 01.10.2019 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг - ул. "Ив. Вазов", ул. "Паисий", ул. "Ал. Стамболийски", ул. "28-ми януари", площад "Ал. Александров", ул. "Даскал Боян", ул. "Ср. гора", част от ул. "Хр. Ботев" и ул. "Марица", ул. "Раковски", ул. "Климент" и Пощата, ул. "Търновска", ул. "Балкан" и ул. "Аспарух".

В периода 01.10.2019 г. - 11.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище - вилна зона "Чокята", (абонати, захранвани от БКТП "Гергана" (фотоволтаик), ТП "Кравекомплекс", Мачтов ТП "Чокята" и ТП "ПС Първи подем ВИК").


На 03.10.2019 г. от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг - ул. "Родопи", ул. "Цар Освободител", ул. "Волга", ул. "Трапезица", площадката на бившето ОКС, автосервиз "Сателит", "Т маркет" и част от ул. "Марица", ул. "Паисий", ул. "Батенберг", ул. "Св. Ив. Рилски", ул. "Хр. Смирненски", ул. "Н. Вапцаров", бензиностанция "Петрол", ПГ по автотранспорт, бензиностанция "Интерпетрол", автосервиз срещу стадиона.


На 04.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Давидово, с. Ралица, с. Бистра, с. Голямо Соколово и с. Съединение - общ. Търговище.