Област Търговище

В периода 07.10.2019 г. - 18.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Лиляк, общ. Търговище.


В периода 14.10.2019 г. - 25.10.2019 г. от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Шишковица, общ. Антоново.

На 16.10.2019 г. от 08:20 ч. до 12:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг – ул. "Искър", ул. "Рила", ул. "Пирин", ул. "Дунав", ул. "Камчия", ул. "Лисец", ул. "Търновска", ул. "Гаврил Кръстевич", ул. "Балкан", ул. "К. и Методий", ул. "Църковна", ул. "Л.Каравелов", ул. "П. Славейков", ул. "Тимок", ул. "Арда", ул. "В.Левски", част от ул. "Янтра" и ул. "Драгоман".

На 16.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово - ул. "Въстаническа" от ул. "Стара гара" до ул. "Вардар", бул. "Михаил Маджаров" от ул. "Стара гара" до "Червено знаме", ул. "Панайот Хитов" от ул. "Стара гара" до ул. "Реката", ул. "Първи май", ул. "Тракия" от ул. "Панайот Хитов" до ул. "Хаджи Димитър", ул. "Генерал Баранов" от ул. "Панайот Хитов" до бул. "Михаил Маджаров", ул. "Мара Тасева" от ул. "Панайот Хитов" до бул. "Михаил Маджаров", ул. "Райко Даскалов" от ул. "Панайот Хитов" до бул. "Михаил Маджаров", ул. "Бенковска", ул. "Македонска" и ул. "Хаджи Димитър".


На 17.10.2019 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг - ул. "Радецки", ул. "Трапезица", ул. "Волга", ул. "Здравец", ул. "Македонска", Социални грижи, Център за възрастни хора, У-ще "Д. Йорданов", част ул. "Търновска", ул. "Искър", Топливо, ресторант "Парка", ресторант "Акациите", Водоема и сградата на бившия Авто мото клуб.

На 17.10.2019 г. от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг – ул. "Витоша", ул. "Шар планина", ул. "П.Волов", ул. "Д. Общи", ул. "Мургаш", ул. "Вардар" и част от ул. "Волга".

На 17.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово - ул. "Панайот Хитов" от ул. "Реката" до бул. "България", ул. "Теменуга", ул. "Гагарин", бул. "България" от ул. "Панайот Хитов" до ул. "Драва", ул. "Тодор Каблешков", ул. "Стара" от ул. "Тодор Каблешков" до ул. "Иван Вазов", ул. "Петко Мартинов" от ул. "Иван Вазов" до ул. "Таньо войвода", ул. "Кокиче", блока на бул. "България" №61, базара срещу Пощата и всички жилищни блокове в квартал "Ливадите".


На 18.10.2019 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг - ул. "Родопи", ул. "Ц. Церковски", ул. "Кап. Петко войвода", ул. "Н.Вапцаров", ул. "З.Стоянов", ул. "П. Ефтимий", ул. "Места", част от ул. "Марица", ул. "Ал.Стамболийски" и ул. "Ст. планина", ул. "Батенберг", ул. "Струма", ул. "Огоста", фирма "Олимп" и обектите на околовръстното шосе.

На 18.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово - ул. "Бузлуджа", ул. "Ал. Константинов", бул. "Михаил Маджаров" от ул. "Червено знаме" до ул. "Райко Даскалов", ул. "Тракия" от ул. "Габровска" до ул. "Х. Димитър", ул. "Габровска", ул. "Цанко Церковски", ул. "Цар Крум", ул. "Гоце Делчев", бул. "България" от ул. "Цар Крум" до площад "Трети март", ул. "Сергей Румянцев", ул. "Цар Освободител" от ул. "Ал. Стамболийски" до ул. "Отец Паисий", ул. "Д. Благоев" от х-л "Антола" до площад "Трети март", ул. "Фотинова".


На 21.10.2019 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг - ул. "Вардар", част от ул. "Витоша", ул. "Беласица", ул. "Марица", ул. "Волга" № 66, вх. А, Б, В и Г, ул. "Родопи" №51, вх. А, Б и В, както и част от площадката на товарен ДАП.

На 21.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово - жк. "Русаля" блокове с номера 1, 2, 12-17, 22-31, 38-45, 48, 49 и 51, жк. "Младост" блокове с номера 101, 102, 103, 104 и 119, района около улиците: ул. "Панайот Волов", ул. "Цар Асен", ул. "Братя Шишкови", ул. "Симеон Велики", ул. "Хр. Ботев" от ул. "Бр. Шишкови" до ул. "Ас. Златаров", ул. "Братя Миладинови", ул. "Раковска", кв. "96", ул. "Люляк", бул. "България" от ул. "Ковачевска" на запад, ул. "Каломенска", ул. "Цар Освободител", ул. "Болнична" до ул. "Ковачевска", кв. "96" /до Керамична/.

На 21.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Макариополско, с. Буховци, с. Буйново, с. Мировец, с. Пресяк и с. Твърдинци, общ. Търговище.


На 22.10.2019 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг – ул. "Ген. Тотлебен", ул. "Калоян", част от ул. "Търновска", ул. "П.Берон", ул. "Екзарх Йосиф", ул. "Църковна", част от ул. "Балкан" и част от ул. "Кирил и Методий".

На 22.10.2019 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг - Болницата, ул. "П. Яворов", ул. "Три кладенеца", ул. "С. Врачански", ул. "Драва", ул. "Ген. Тотлебен", ул. "Климент", ул. "Първи май", ул. "Дон", ул. "Шипка", ул. "Г. Бенковски", ул. "Злостен".

На 22.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово - жк. "Русаля" блокове с номера 3-11, 18-21, 46, 47, 52-58, ССТ, Болница (ТП "Хирургия").

На 22.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, кв. "Бряг" (абонати, захранвани от СТП 1, СТП 2, МТП 3, ТП "Кравекомплекс", ТП "Дълбок сондаж", ТП "Свинекомплекс", МТП "Лозята") и част от с. Макариополско, захранвана от СТП 2 Мелница, СТП 3 Център, СТП 4 Училище, ТП 5 ДЖБ и МТП 6.


На 23.10.2019 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Зелена Морава, с. Пъдарино, с. Първан, с. Остра могила, с. Пехчево - общ. Омуртаг.

На 23.10.2019 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: южна промишлена зона гр. Омуртаг, обектите в м-ст "Ярана", с. Великденче, гробищата, сметището, с. Паничино и с. Станец, бензиностанция "Атлантик" - общ. Омуртаг.

На 23.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово - ул. "Въстаническа", ул. "Антон Страшимиров", ул. "Калково", ул. "Христо Ботев", ул. "Юнашка", ул. "Ас.Златаров" до ул. "Хр.Ботев", ул. "Пирин планина", ул. "Иван Иванов", ул. "Симеон Велики" от №1 до 19, ул. "Цар Асен" от №1 до 21, района около автогара и пазара, ул. "Д.Благоев" от №37 до 51, ул. "Калакоч", бул. "България" от №99 до 125 (нечетни) и от №86 до 126 (четни).


На 24.10.2019 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Врани кон, с. Звездица, с. Величка - общ. Омуртаг.

На 24.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово - жк. "Младост" блокове с номера: 1-23, 111-117, ул. "Болнична" от ул. "Ковачевска" до ул ".Марко Николов", Есперанто, ул. "23-ти септември", ул. "Стамо Костов" от ул. "23-ти септември" до ул. "Марко Николов", ул. "Земеделска" от ул. "Зараевска" от ул. "Марко Николов" до ул. "Гаговска" от ул. "Зараевска" до ул. "Орешак" и кв. "Белите брези".

На 24.10.2019 г. от 12:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Беломорци и с. Бостан, общ. Омуртаг.

На 24.10.2019 г. от 08:30 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг в района на Винпром, Консервната фабрика, Помпената станция и стопанските постройки около тях.


На 25.10.2019 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Веселец, с. Българаново, с. Могилец и с. Голямо Църквище - общ. Омуртаг.

На 25.10.2019 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Веренци, с. Петрино и с.Висок - общ. Омуртаг.

На 25.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово - ул. "Възраждане" от ул. "Кардамдса" до ул. "Освобождение", ул. "Казашка", ул. "Донска", ул. "Селище", ул. "Капитан Андреев", ул. "Степан Леонов", ул. "Освобождение", ул. "Райна княгиня", ул. "Любленска", ул. "Самара", ул. "Земеделска" от ул. "Любленска" до ул. "Освобождение", ул. "Дряновска" от ул. "Донска" до ул. "Освобождение", ул. "Таньо войвода", ул. "Изгрев", ул. "Оборище", ул. "Дружба", ул. "Яворов".

На 25.10.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Висок, общ. Омуртаг.


На 28.10.2019 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Горно Козарево, с. Угледно, с. Кестеняво и с. Долно Новково - община Омуртаг.

На 28.10.2019 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Плъстина, с. Рътлина, с. Церовище, с. Горно Новково - община Омуртаг.


На 29.10.2019 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Обител, с. Чернокапци, с. Малко Църквище - общ. Омуртаг.

На 29.10.2019 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг, хижа "Кайника", снегоринна база, бетонов възел, автосервиз до язовира, цех за пластмаси до язовира, фермата на "Олимп 181", с. Красноселци, Филиала на АПК Красноселци, с. Долно Козарево, язовира с. Красноселци.


На 30.10.2019 г. от 08:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Илийно, с. Царевци, с. Средище, с. Слънчево, с. Птичево, с. Змейно, с. Горско село - общ. Омуртаг.

На 30.10.2019 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Камбурово, община Омуртаг и асфалтова база Омуртаг.