Област Търговище

На 22.03.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Априлово, общ. Попово (захранена от ТП "Мелница").

На 22.03.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Светлен, общ. Попово (захранена от ТП "Консервна").


На 25.03.2019 г. от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Малоградец, с. Халваджийско, с. Дъбравица, с. Длъжка поляна, с. Стара речка и с. Богомолско, общ. Антоново.


На 26.03.2019 г. от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Стара речка, с. Мечово и с. Богомолско - общ. Антоново.

На 26.03.2019 г. от 13:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг - "ОК Олимп", цех за месопреработване "Стезис", "Интер Бг", "Бумеранг" и цеховете на околовръстното шосе за гр. Котел.


На 27.03.2019 г. от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Капище, с. Свободица, с. Малка Черковна /вкл. ФвЕЦ/, с. Банковец, с. Букак - общ. Антоново.


На 28.03.2019 г. от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Пчелно, с. Стойново, с. Орач - общ. Антоново.


На 29.03.2019 г. от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Антоново - абонати, захранвани от ТП "ПС Кара дере" и МТП "Отпадни води".

На 29.03.2019 г. от 09:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Антоново - абонати, захранвани от Трафобудка "Кантон", бензиностанция "Петрол", Пътен кантон, фирма поддържане на пътища Кантон.