Област Търговище

На 18.11.2018 г. от 09:00 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: абонати захранвани от ВЕЛ "Възлова 1" и ВЕЛ "Възлова 2":БКТП "Зора", ВС "Родопа Търговище", ТП "ТХВП", МТТ "Антас",ТП "Дърводелски цех", ТП "PVC", МТП "Плам 92",ТП "Шивашки цех", МТП "Марекс", БКТП "ДАКС 1", БКТП "ДАКС", ТП "Транспред", ТП "Гарата", ВС "СПМОА", ТП "ПР СПМОА", МТП "Домстрой", ТП "СПМОА 1", БКТП "Рено", ТП "ЖТК", ТП "Гранит", ТП "СМК", ТП "Ст. Манев", ТП "Консервна", ТП "Екофол", ТП "ДАП 1", ТП "РРП", ТП "Винпром", ТП "Мизия милк", ТП "Търговия на едро", ТП "Мелница Сива", МТП "Варна-про", ТП "Леярна", ТП "Старият дъб", ТП "ДАП 2", ТП "Водно стопанство", ТП "Гробища", ТП "Печатница", ТП "Мотостадион", МТП "Лозята", БКТП "Гетико", МТП "Великов", ТП "Сервиз", ТП "Млеко", БКТП "Левина", БКТП "Север" - гр. Търговище.


На 20.11.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Стража, общ. Търговище (захранена от ТП-1, ТП-2 ТП-4,ТП "Кошари").

В периода 20.11.2018 г. - 23.11.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Априлово – ТП Център, ТП Керчана, МТП Априлово, с. Марчино - ТП ТКЗС, ТП Център, с. Долна Кабда - ТП ТКЗС, ТП Център, гр. Попово – МТП ВиК, с. Водица – МТТ Мобайл, ТП Мелница, ТП Парка, МТП Завода, ВС ЕАЗ, ТП АПК.

На 20.11.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, ул. "Шипка" и ул. "Георги Сава Раковски" №17.

На 20.11.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Художествена галерия "Никола Мринов" и СОТ в галерията - гр. Търговище.


На 21.11.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище: абонати захранвани от ТП „Тинтява“ бул. Трайко Китанчев № 47 Г, Д и Е ,№49, №51, №53, ул. Вит №3, бул. Александър Стамболийски №26, №28, №32, кв. Запад бл. 15, 16, 17, 18, 19, РЗОК - второ захранване.

На 21.11.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище: абонати захранвани от ТП „Ком“ в кв. Запад, бл. 69, военни погреби и гаражи.

На 21.11.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище: абонати захранвани от ТП „Рожен“ в кв. Запад бл. 66, бл. 72, къща и гаражи.

На 21.11.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище - ул. "Екзарх Йосиф", къщи по ул. "Георги Сава Раковски", ул. "Георги Сава Раковски" №23, 25 и 27.


На 22.11.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище: абонати захранвани от: ТП Вихрен - бл. 45, гаражи, ВИК ООД ул. 3 МАРТ № 54, 58, 60.

На 22.11.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, ул. "Палаузов" №25, 27.

На 22.11.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, кв. "Изток" бл. 7 и бл. 8.


На 23.11.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище - СОУ за ДУС "Св. Иван Рилски".


На 26.11.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, улиците Палаузов №9,9А,11,13,15 ул. Трапезица № 9А.


На 29.11.2018 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово - ТП Искра /подмяна на Трафомашина/.

На 29.11.2018 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово - Индустриална зона (фирмите "Вазарокомерс", "Маверик-82", "Вили-09", ресторант "Искра").