Област Търговище

В периода 05.02.2020 г. - 28.02.2020 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: част от с. Разбойна, общ. Търговище (захранена от ТП-1). Прекъсванията ще се състоят в делничните дни на посочения период.

На 17.02.2020 г. от 10:30 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, Промишлена зона, захранвана ВЕЛ „Сива“: ТП „Булгарплод“, БКТП „Тиара и Ко“, ТП „Пътни строежи“, МТП „Тайфун“, БКТП „Агротрон“, БКТП „Кауфланд“, БКТП „Милев“, ТП „Зема“, ТП „Бирена“, ТП „Механотехникум“ и ТП „Хирургия 1“ .


В периода 18.02.2020 г. - 25.02.2020 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Камбурово, общ. Омуртаг, захранването на която се осъществява от СТП-2.


В периода 19.02.2020 г. - 26.02.2020 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Царевци, общ. Омуртаг.

На 19.02.2020 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, ул. "В. Левски" № 17, 19, 21; ул. "Родопи" №5, 10, 11; ул. "Еп. Софроний" №11, 17, 24; ул. "Кюстенджа" №1, 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 14А, 14Б, 16, 19, 21; ул. "Тракия" №2 и 4Б .


В периода 20.02.2020 г. - 27.02.2020 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг - ул. "Шар планина", ул. "П. Волов", ул. "Мургаш", ул. "Ц. Освободител", ул. "Отец Паисий", ул. "Батенберг" и част от ул. "Марица".


В периода 21.02.2020 г. - 27.02.2020 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Зелена Морава, общ. Омуртаг, захранването на която се осъществява от СТП-1 Зелена морава.


В периода 24.02.2020 г. - 28.02.2020 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Паничино, общ. Омуртаг.


В периода 26.02.2020 г. - 04.03.2020 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Горно Козарево и с. Плъстина, общ. Омуртаг (СТП-1).


В периода 27.02.2020 г. - 06.03.2020 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Долна Рътлина и с. Звездица, общ. Омуртаг.


В периода 28.02.2020 г. - 09.03.2020 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Врани кон, общ. Омуртаг, захранена от СТП "Кору махала".