Област Търговище

В периода 13.05.2019 г. - 30.05.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: вилна зона "Драката", гр.Търговище (абонати, захранвани от ТП "Георги Петков").

На 27.05.2019 г. от 09:30 ч. до 10:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Велево, с. Таймище, с. Милино, с. Глашатай, с. Свирчево, с. Крушолак, с. Старчище, с. Великовци, с. Стеврек, с. Чеканци, с. Равно село, с. Стройновци, с. Черна вода - общ. Антоново, както и абонатите на ТП "Помпена станция Кънино", мобилни оператори с. Чеканци, с. Велево, малка фотоволтаична централа с. Велево.


На 29.05.2019 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Семерци, с. Горна Златица, с. Долна Златица, с. Пиринец - общ. Антоново, както и абонатите, захранени от ТП „Помпена станция“ Антоново и ТП “Помпена станция „Семерци“, малка фотоволтаична централа, с. Семерци.


На 30.05.2019 г. от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Антоново, ул."Тузлушки герой" от №1 до №24, ул."Георги Димитров" от №4 до №16, както и мобилен оператор "Теленор", база Антоново .