Област Шумен

В периода 02.09.2019 г. - 30.09.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Нови пазар - ул. "Цар Симеон", ул. "Граф Игнатиев", ул. "Ильо войвода", ул. "Хан Крум", ул. "Пирин", ул. "Васил Петлешков", ул. "Отец Паисий", ул. "Цар Петър", ул. "Раковски" № 2, ул. "Плиска" № 5, ул. "Любен Каравелов", ул. "Цар Освободител" № 8.

В периода 02.09.2019 г. - 30.09.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Кюлевча - ул. "Ивайло", ул. "Баба Тонка", ул. "Цар Симеон", ул. "Недялко Вълчев", ул. "Георги Минев", ул. "Опълченска", ул. "Христо Ботев" и ул. "Васил Коларов".


В периода 16.09.2019 г. - 30.09.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Плиска.

В периода 16.09.2019 г. - 30.09.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Каспичан - ул. "Яне Сандански", ул. "Охрид", ул. "Явор", ул. "Чапаев" и ул. "Мусала".


На 24.09.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ивански - абонати захранени от ТП "Тютюневи сушилни" и ТП "Бензиностанция АЛ и КО".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Дибич, с. Р. Димитриево и с. Ветрище.

В периода 24.09.2019 г. - 14.10.2019 г. от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен - ПС Екарисаж, Картинг писта и фирмите - ЕТ "Камен Начев", "Метатех" ЕООД и "Стратиев" ЕООД.


В периода 25.09.2019 г. - 26.09.2019 г. от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Дибич, с. Р. Димитриево, с. Ветрище, с. Ивански и с. Вехтово.

На 25.09.2019 г. от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен - ул. "Христо Генчев" в района от бул. "Велики Преслав" до ул. "Владайско въстание".


На 27.09.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Р. Димитриево - горната част от селото по главния път Шумен - Бургас.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Дибич, с. Р. Димитриево и с.Ветрище.

На 27.09.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Долина, Ружица, Хърсово, Красен дол, Каравелово, Пет могили, Векилски, Климент, Наум, Изгрев, Буйновица, Осеновец, Борци, Ясенково, Дойранци, Вълнари, Никола Козлево, Цани Гинчево, Пристое, Гусла, Средковец, Браничево, Загориче, Тодор Икономово, Тъкач, Венец, Лятно, Сини вир, Становец, Омарчево, Черноглавци; гр. Каолиново, кв. Боймир, кв. Кус, всички помпени станции на ВиК и мобилни оператори в района.


В периода 30.09.2019 г. - 11.10.2019 г. от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен - всички фирми на територията на Индустриален парк, кв. Макак, Захарен чифлик 1 и 2 в с. Царев брод, с. Каменяк, помпени станции на "В и К" и Напоителни системи и базови станции на мобилни оператори в тези райони.

На 30.09.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Радко Димитриево - горната част на селото по пътя Шумен - Бургас.


На 01.10.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ветрище - абонати захранени от МТП Джамия и ТП Стопански двор.


На 02.10.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Радко Димитриево - горната част на селото по пътя Шумен - Бургас.


На 03.10.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ветрище.

На 03.10.2019 г. от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Дибич и с. Радко Димитриево.


На 04.10.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ветрище - абонати захранени от ТП Център.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Дибич, с. Радко Димитриево и с. Ветрище.