Област Шумен

В периода 20.05.2019 г. - 31.05.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен - м-ст Байчов кладенец и м-ст Под манастира.


На 28.05.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Д. Войников, с. Черна, с. Деница, с. Боян, с. Капитан Петко, помпени станции на В и К, магазини, административни сгради и базови станции на Мобилни оператори в тези райони.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на Бензиностанция ШЕЛ 7-ми км., ТП Валяците 7-ми км., Логистична база на Карлсберг България, с. Белокопитово (с. Белокопитово, ТП Пътен възел на АМ "Черно Море", ТП ИАЕСМИС - Дежурно напрежение), Дежурно напрежение ТП Асфалтова база - Хитрино, с. Струйно, с. Развигорово, с. Длъжко, с. Звегор, с. Тервел, с. Студеница, с. В. Поляна (с. В. Поляна МКТП ФОТОН), с. Трем, (с.Трем - ТП ТКЗС-2), с. Единаковци, с.Байково, База на МТЕЛ 7-ми км, помпени станции на В и К, фирми, магазини, административни сгради и базови станции на Мобилни оператори в тези райони..

На 28.05.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен - ул. "Северна" № 4 и № 6 и вилната зона срещу тях.


На 29.05.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Драгоево, с. Мокреш, с. Златар и с. Суха река.

На 29.05.2019 г. от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Мостич, с. Имренчево, с. Кочово, кв. Кирково, с. Осмар, с. Тройца и с. Хан Крум.

На 29.05.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен - бул. "Мадара" № 13 и № 15 и ул. "Браила" № 2, ТПК Единство.


На 31.05.2019 г. от 09:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Пристое, с. Гусла, с. Средковец, с.Браничево, с.Загориче, с. Климент, с. Наум, с. Изгрев, с. Буйновица. с. Осеновец, с. Борци, с. Ясенково, с. Тъкач, гр. Каолиново, кв. Боймир, с. Венец.

На 31.05.2019 г. от 09:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Пристое, с. Гусла, с. Средковец, с. Браничево, с. Загориче, с. Климент, с. Наум, с. Изгрев, с. Буйновица, с. Осеновец, с. Борци, с. Ясенково, с. Тъкач, гр. Каолиново, кв. Боймир, с. Венец, с. Лятно, с. Сини вир, с. Становец, с. Омарчево, с. Черноглавци, с. Тодор Икономово, с. Дойранци, с. Вълнари, с. Никола Козлево, с. Цани Гинчево и част от с. Пет Могили.


На 03.06.2019 г. от 09:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каолиново, с. Лятно, с. Сини вир, с. Становец, с. Омарчево, с. Черноглавци, с. Долина, кв. Боймир, с. Тъкач, с. Изгрев, с. Венец и помпена станция с. Изгрев.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 10:00 ч. до 10:30 ч. в районите на с. Златна нива, с. Върбяне, с. Правенци, с. Избул, с. Войвода, с. Църквица, с. Крива река, с. Лиси връх.

На 03.06.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен - ул. "Порек" от № 0 до № 102 и м-ст Сакарка от № 0 до № 76а.