Област Шумен

В периода 27.03.2018 г. - 28.03.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Миланово (МТП Рибник-Ловно рибарско дружество Преслав, ВЕЦ Тича-Трейдиом ЕООД, МТП Разсадник- Интер Престиж ЕООД-база, ОПУ Шумен кантон, ТП Зърносушилня-Феим сюлейман Дамат, ТП ТКЗС, ул. "Бузлуджа", ул. "Камчия", ул. "Стоян Стоилов", ул. "Хан Аспарух", ул. "Шипка") и ТП ПСОВ - резервно захранване.


В периода 18.03.2019 г. - 22.03.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ул. "Новоселско шосе" с № 1,2,5,7,8,21,30,31,77,83,85,89,158,256,270 и помпена станция на ВиК.


В периода 20.03.2019 г. - 21.03.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Курортен комплекс гр. Върбица.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 17:00 ч. до 17:30 ч. в районите на Хижа на Валери Венциславов Иванов и ДП Ръководство въздушно движение.

В периода 20.03.2019 г. - 21.03.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Курортен комплекс Върбица.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 17:00 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Станянци и гр. Върбица.

На 21.03.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кълново, с. Ивански и с. Вехтово.

В периода 21.03.2019 г. - 22.03.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сливак, с. Близнаци, с. Страхилица, Дежурно напрежение на Телевизионна Кула – Венец, TП Асфалтова база Хитрино, с. Хитрино (ТП ТПК, ТП Метален Цех, ТП ТКЗС).
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на Дежурно напрежение на Хибриден център по свиневъдство, с. Върбак, с. П. Волов, с. Тимарево, с. Хитрино (ТП Мелница,ТП Кариера, МТТ Силузи), 7-ми км (ТП Бензиностанция ШЕЛ, ТП Валяците, ТП Логистична база на Карлсберг България),с. Белокопитово (ТП М-ТЕЛ, ТП Пътен възел АМ Черно Море, ТП ИАЕСМИС) , с. Струйно, с. Развигорово, с. Длъжко, с. Звегор, с. Тервел , с. Трем, с. Единаковци, с. Байково, с. Д. Войников, с. Деница, с. Боян, с. К. Петко, с. Черна, фирми, магазини, административни сгради, помпени станции на В и К и базови станции на Мобилни оператори в тези райони..

На 21.03.2019 г. от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Деж. напрежение на Индустриален Парк-Шумен, работилница на Булгаз, фирма ТЕРА, пс Биволовъден, пс Депо /Конъовец/, пс В и К Свинеугояване, МТП Фазанария, ДЗС Депо, с. Коньовец, западната част на с. Царев брод /ТП "ТКЗС-2", ТП "Сушилни", ТП "Детелина", ТП "Пестицид", ТП "Свинеугояване", ТП "Винарски двор"/ с. Велино, с. Живково, с. Калино, с. Иглика, с. Дренци, с. Габрица, част от с. Черноглавци /ТП "Фурна", ТП "В и К", ТП "Маш. стан"/, административни сгради, магазини, помпени станции на В и К и базови станции на Мобилни оператори в тези райони.

На 21.03.2019 г. от 10:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велики Преслав - ул. "Йоан Екзарх" и част от ул. "Отец Паисий" № 11, 13, 14.


На 22.03.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ново Янково, с. Черни връх и Дом за душевно болни с. Жълъд.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Янково и с. Бял бряг.


В периода 25.03.2019 г. - 26.03.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. П. Волов, с. Върбак, с. Тимарево, с. Хитрино (ТП Бензиностанция, ТП Енерго, ТП Здравен дом, ТП РПК, ТП Зърнени храни, ТП Мелница, ТП МТС, ТП Кариера, МТТ Силузи, ТП КТА, МТП ВиК Сондаж, ПС ВиК, Община, магазини, фирми, Банки, Дежурно напрежение на Телевизионна Кула-Венец.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на Дежурно напрежение на Хибриден център по свиневъдство, с. Хитрино (ТП Метален Цех, ТП ТКЗС, ТП ТПК), с. Сливак, с. Близнаци, с. Страхилица, 7-ми км (ТП Бензиностанция ШЕЛ, ТП Валяците, ТП Логистична база на Карлсберг България), с. Белокопитово (ТП М-ТЕЛ, ТП Пътен възел на АМ "Черно Море", ТП ИАЕСМИС), с. Струйно, с. Развигорово, с.Длъжко, с. Звегор, с. Тервел, с. Трем, с. Единаковци, с. Байково, с. Д. Войников, с. Деница, с. Боян, с. К. Петко, с. Черна, фирми, магазини, административни сгради, помпени станции на В и К и базови станции на мобилни оператори в тези райони..

В периода 25.03.2019 г. - 26.03.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бяла река, с. Нова бяла река, с. Маломир, с. Тушовица и склад на Георги Петров Петров (МТП Черешака гр. Върбица).


В периода 26.03.2019 г. - 28.03.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Курортен комплекс гр. Върбица.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 17:00 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Станянци и гр. Върбица.

На 26.03.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кълново, с. Ивански и с. Вехтово.


На 28.03.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ПС на В и К Ивански, ПС на В и К Смядово, м-ст Райковец, МТП Кладенци и военно поделение на с. Р. Димитриево.

На 28.03.2019 г. от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Хижа на Валери Венциславов Иванов и ДП Ръководство на въздушното движение.


На 29.03.2019 г. от 10:00 ч. до 11:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Върбяне, с. Правенци и с. Златна нива.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 10:00 ч. до 11:30 ч. в районите на с. Войвода, с. Избул, с. Църквица, с. Крива река и с. Лиси връх.

На 29.03.2019 г. от 14:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Марково, с. Косово и Военен полигон, захранен от ЕП Могила.

На 29.03.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Хан Крум.

На 29.03.2019 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен - ул. "Силистра" № 2 и № 4.


На 01.04.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Хан Крум.


На 02.04.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен - ул. "Генерал Радецки" № 55 и № 57 и ул. "Стара планина" № 84.


На 03.04.2019 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен - ул. "Рафаил Попов" от ул. "Цар Освободител" до ул. "Цар Иван Александър".


На 04.04.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен - ул. "Априлско въстание" от № 43 до № 65 и от № 38 до № 60.