Област Шумен

В периода 19.11.2018 г. - 20.11.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Друмево и с. Кладенец (абонати, захранени от ТП В и К и ТП Стопански двор).
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. В. Друмево, с. Ил. Р. Блъсково, с. Благово, с. Овчарово, с. Костена река и с. Кладенец(абонати, захранени от ТП Център).

В периода 19.11.2018 г. - 23.11.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тодор Икономово - абонати, захранени от ТП "Болница" - ул. "Възраждане", ул. "В. Левски", ул. "Кишинев", ул. "Македония", ул. "Тракия", ул. "П. Славейков", ул. "Брезник" и ул. "Лозенград".

В периода 19.11.2018 г. - 23.11.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тодор Икономово - ул. Възраждане", ул. "Васил Левски", ул. "Кишинев", ул. "Македония", ул. "Тракия", ул. "Пенчо Славейков", ул. "Брезник", ул. "Лозен град".

На 19.11.2018 г. от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Драгоево и с. Мокреш.


На 20.11.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Хан Крум - ул. Преслав.


В периода 21.11.2018 г. - 22.11.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Друмево , с. Кладенец и ТП ВиК – Кладенец .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. В. Друмево, с. Ил. Р. Блъсково, с. Благово, с. Овчарово и с. Костена река .

На 21.11.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велики Преслав - ул. Б. Спиронов 63, вх. А, Б, В и Г.


На 22.11.2018 г. от 08:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен - Индустриална зона кв. Тракия на изхода за гр. Варна - Земеделски институт, фирмите "Лес Комерс", "Джордани", "Топливо", "ЕМУ", базата на "Пътно управление", "Спринт", "Аргос 96", базата на "Автомагистрали Черно море", "Мототехника Шумен", автосервизите в района и Гимназия по селско стопанство.

На 22.11.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Върбица - ул. "Отец Паисий" и ул. "Септемврийско въстание".


На 23.11.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Друмево и с. Кладенец (абонати, захранени от ТП В и К Кладенец).
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. В. Друмево, с. Ил. Р. Блъсково, с. Благово, с. Овчарово и с. Костена река.

На 23.11.2018 г. от 09:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Мадара - абонати, захранени от ТП "Фурна".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 12:30 ч. в районите на с. Мадара, с. Кюлевча и вилна зона на гр. Каспичан - абонати захранени от МТП "Карачка".

На 23.11.2018 г. от 13:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крива река и с. Лиси връх.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 13:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Златна нива, с. Върбяне, с. Правенци, с. Избул, с. Войвода, с. Църквица, с. Долина.

На 23.11.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Върбица - Община Върбица и сладкарницата.


На 26.11.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Друмево, с. Кладенец и ТП ВиК – Кладенец .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. В. Друмево, с. Ил. Р. Блъсково, с. Благово, с. Овчарово и с. Костена река .

В периода 26.11.2018 г. - 27.11.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сливак, с. Близнаци, с. Страхилица, Асфалтова база - Хитрино и дежурно напрежение на телевизионна кула "Венец".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Върбак, с. П. Волов, с. Тимарево, с. Белокопитово, с. Струйно, с. Развигорово, с. Длъжко, с. Звегор, с. Тервел, с. Единаковци, с. Байково, с. Хитрино, с. Трем, с. Д. Войников, с. Деница, с. Боян, с. Капитан Петко, с. Черна, района на 7-ми км, , логистична база на "Карлсберг България", дежурно напрежение на Хибриден център и всички помпени станции на "В и К" и базови станции на мобилните оператори в тези села.

На 26.11.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ветрище - абонати захранени от ТП "Стопански двор".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Дибич, с. Р. Димитриево и с. Ветрище.

На 26.11.2018 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Веселиново - абонати, захранени от ТП "Център".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 13:00 ч. до 13:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Веселиново, с. Александрово, с. Риш, с. Тушовица, с. Маломир, с. Нова бяла река, с. Бяла река.

На 26.11.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Върбица - ул. "Баба Тонка", ул. "Индже Войвода" и хранителен магазин "Магат".


На 27.11.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Друмево, с. Костена река и с. Кладенец (за абонати, захранени от ТП В и К).
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. В. Друмево, с. Ил. Р. Блъсково, с. Благово и с. Овчарово.

На 27.11.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Върбица - ул. "Хр. Кърпачев", ул. "Баба Тонка" и ул. "Септемврийско въстание".


В периода 28.11.2018 г. - 29.11.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Върбак.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. П. Волов, с. Тимарево, с. Хитрино, с. Близнаци, с. Страхилица, с. Сливак, с. Белокопитово, с. Струйно, с. Развигорово, с. Длъжко, с. Звегор, с. Трем, с. Тервел, с. Единаковци, с. Байково, с. Д. Войников, с. Деница, с. Боян, с. Капитан Петко, с. Черна, района на 7-ми км, , логистична база на "Карлсберг България", дежурно напрежение на Хибриден център и всички помпени станции на "В и К" и базови станции на мобилните оператори в тези села.

В периода 28.11.2018 г. - 29.11.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Друмево и с. Кладенец (за абонати, захранени ТП Стоп. двор и ТП ВиК - Кладенец).
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. В. Друмево, с. Ил. Р. Блъсково, с. Благово, с. Овчарово, с. Костена река.


На 29.11.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Енево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на с. Енево, с. Стан, с. Зайчино ореше и гр. Нови пазар.


На 30.11.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Друмево, с. Кладенец и с. Костена река.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. В. Друмево, с. Ил. Р. Блъсково, с. Благово, с. Овчарово, с. Костена река.