Област Шумен

В периода 25.11.2019 г. - 20.12.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен - м-ст Байчов кладенец и м-ст Под манастира. Смущенията ще бъдат само в делнични дни.


В периода 02.12.2019 г. - 23.12.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Църквица - ул. "Христо Ботев", ул. "Камчия", ул. "Балкан", ул. "Явор", ул. "Шипка", ул. "Васил Левски", ул. "Рила", ул. "Херсон", ул. "Панайот Волов", ул. "Ален мак" и ул. "Васил Коларов". Смущенията на електрозахранване ще бъдат само в работните дни от периода.


В периода 09.12.2019 г. - 23.12.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Нови пазар - западна промишлена зона и помпени станции на "В и К" до с. Жилино. Смущенията на електрозахранване ще бъдат само в работните дни от периода.


На 19.12.2019 г. от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен - фирмите "Оптиматранс", "Алугема", "Попов строй", "Арматурен цех", ЕТ Галин Станчев, "Велида" ООД, "Лорекс" и "Еконт".