Област Шумен

В периода 09.07.2019 г. - 19.07.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП Център в с. Ясенково - ул. "Надежда" от № 20 до № 60, част от стопанския двор и фирмите, захранващи се от него.

На 18.07.2019 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Деж. напрежение на Индустриален парк - Шумен, работилница на "Булгаз", фирма "ТЕРА", пс Биволовъден, пс Депо (Коньовец), пс В и К Свинеугояване, МТП Фазанария, ДЗС Депо, с. Конъовец, западната част на с. Царев брод (ТП ТКЗС-2, ТП Сушилни, ТП Детелина, ТП Пестицид, ТП Свинеугояване, ТП Винарски двор), с. Велино, с. Живково, с. Калино, с. Иглика, с. Дренци, с. Габрица, част от с. Черноглавци (ТП Фурна, ТП Вик, ТП Маш. стан), административни сгради, магазини, помпени станции на В и К и базови станции на Мобилни оператори в тези райони.

На 18.07.2019 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Телевизионна кула в с. Капитан Петко.

На 18.07.2019 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен - индустриалната зона кв. Тракия на изхода за гр. Варна, Земеделския институт, фирма "Лес Комерс", ф-ма "Джордани", ЕМУ, Топливо, Пътно управление, базата на Автомагистрали "Черно море", ф-ма "Спринт", Автосервизите, "Милбо 90" ООД, "Мототехника-Шумен" ООД, "Аргос-96" ООД, Гимназията по Селско стопанство, ф-ма "Брадърс", Военното поделение на изхода от Шумен за Варна, Асфалтовата база, част от КАТ, района на Биволовъдния институт с/у КАТ Шумен, вилна зона Байчов кладенец, Под манастира, Овчарниците, вилна зона Чашка, птицекомбинат "Камчия", к-с Пети Километър, ф-ма "Мегафрут", ф-ма "Фуражи" ООД и "САРК" България.

На 18.07.2019 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен - кв. Макак, МТП пс Напоителни системи (кв. Макак), Захарен чифлик 1 и 2 в с. Царев Брод, с. Каменяк и помпени станции на ВиК в тези райони.

В периода 18.07.2019 г. - 19.07.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Боян.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на ТП Валяците 7-ми км, Логистична база на Карлсберг България, с. Белокопитово (с. Белокопитово, ТП Пътен възел на АМ "Черно Море", ТП "ИАЕСМИС" - Дежурно напрежение), Дежурно напрежение - ТП Асфалтова база - Хитрино, с. Струйно, с. Развигорово, с. Длъжко, с. Звегор, с. Тервел, с. Студеница, с. В. поляна (с. В. поляна - МКТП ФОТОН) с. Трем (с. Трем - ТП ТКЗС-2), с. Единаковци, с.Байково, с. Добри Войников, с. Черна, с. Деница, с. Капитан Петко, база на МТЕЛ 7-ми км, помпени станции на В и К в тези райони фирми, магазини, административни сгради и базови станции на Мобилни оператори в тези райони .


В периода 22.07.2019 г. - 23.07.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Живково - ТП Чешма.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на Дежурно напрежение на Индустриален Парк-Шумен, работилница на "Булгаз", фирма "ТЕРА", пс "Биволовъден", пс "Депо" (Конъовец), пс В и К "Свинеугояване", МТП Фазанария, ДЗС Депо, с. Конъовец, западната част на с. Царев брод (ТП Сушилни, ТП Детелина, ТП Пестицид, ТП Свинеугояване, ТП Винарски двор, с. Живково, с. Калино, с. Иглика, с. Габрица, с. Дренци част от с. Черноглавци (ТП Фурна, ТП Вик, ТП Маш. стан), помпени станции на В и К и базови станции на Мобилни оператори в тези райони.


На 23.07.2019 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Деж. напрежение на Индустриален парк - Шумен, работилница на "Булгаз", фирма "ТЕРА", пс Биволовъден, пс Депо (Коньовец), пс В и К Свинеугояване, МТП Фазанария, ДЗС Депо, с. Конъовец, западната част на с. Царев брод (ТП ТКЗС-2, ТП Сушилни, ТП Детелина, ТП Пестицид, ТП Свинеугояване, ТП Винарски двор), с. Велино, с. Живково, с. Калино, с. Иглика, с. Дренци, с. Габрица, част от с. Черноглавци (ТП Фурна, ТП Вик, ТП Маш. стан), административни сгради, магазини, помпени станции на В и К и базови станции на Мобилни оператори в тези райони.

На 23.07.2019 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Телевизионна кула в с. Капитан Петко.

На 23.07.2019 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен - индустриалната зона кв. Тракия на изхода за гр. Варна, Земеделския Институт, фирма "Лес Комерс", ф-ма "Джордани", ЕМУ, Топливо, Пътно управление, базата на Автомагистрали "Черно море", ф-ма "Спринт", Автосервизите, "Милбо 90" ООД, "Мототехника-Шумен" ООД, "Аргос-96" ООД, Гимназията по Селско стопанство, ф-ма "Брадърс", Военното поделение на изхода от Шумен за Варна, Асфалтовата база, част от КАТ, района на Биволовъдния институт с/у КАТ Шумен, вилна зона Байчов кладенец, Под манастира, Овчарниците, вилна зона Чашка, птицекомбинат "Камчия", к-с Пети километър, ф-ма "Мегафрут", ф-ма "Фуражи" ООД и "САРК" България.

На 23.07.2019 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен - кв. Макак, МТП пс Напоителни системи (кв. Макак), Захарен чифлик 1 и 2 в с. Царев Брод, с. Каменяк и помпени станции на ВиК в тези райони.

На 23.07.2019 г. от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 14:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен - фирми "Италфуд", "Павел и синове", "Сънсистем", мелница "Ризов", "Булпор" ООД, "Марк" ООД.

На 23.07.2019 г. от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Мостич, с. Имренчево, с. Кочово, с. Осмар, с. Тройца и кв. Кирково на гр. Велики Преслав. За абонати, захранени от следните трафопостове: ТП Център в с. Мостич; ТП Център, ТКЗС, МТП Имренчево, пс В и К - с. Имренчево; ЖП прелез, МТП Съвета, Училище, ТКЗС, Хладилник, Мелница, Военни, МТП Деком, МТП Цигански квартал - с. Кочово Център, ТКЗС, Фуражен и МТП Дервиша - кв. Кирково; Център, ТКЗС, МТП Детска градина, Фурна, пс В и К - с. Осмар, МТП Джамия, тб Забоя, пс Пивовар, МТП Букаците, Център, ТКЗС, МТП Попов- с. Тройца; Тютюневи сушилни, БКТП Стъклопакет - с. Хан Крум - рез. захранване..

На 23.07.2019 г. от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Промишлената зона на гр. Велики Преслав и ул. "Добруджа", ул. "Любен Каравелов" от № 103 до № 110, ул. "Лозарска" № 6 а, ул. "Юбилейна" от № 1 до № 19. За абонати, захранени от следните ТП: КТП Санитапласт, Пластмаси, Автобаза (ДАП), Мебел, Винпром, Конячен цех, Бозоварна, МТТ Складова база, МТП АДА, КТП Цитрон, ТП №3, МТП Антас, Електроника, Тъкачен, Плодохранилище, Оцетена ф-ка, Зърнени храни, Памукопредачна, Автосервиз.


В периода 24.07.2019 г. - 26.07.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велики Преслав, абонати захранени от ТП Заимов по ул. "Чаталджа", ул. "Иван Вазов" и ул. "Стоян Заимов".

В периода 24.07.2019 г. - 25.07.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каспичан - ул. "Александър Стамболийски".

В периода 24.07.2019 г. - 25.07.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Коньовец - ТП Краварник.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на Дежурно напрежение на Индустриален Парк-Шумен, работилница на "Булгаз", фирма "ТЕРА", пс "Биволовъден", пс "Депо" (Конъовец), пс В и К "Свинеугояване", МТП Фазанария, ДЗС Депо, с. Конъовец, западната част на с. Царев брод (ТП Сушилни, ТП Детелина, ТП Пестицид, ТП Свинеугояване, ТП Винарски двор, с. Живково, с. Калино, с. Иглика, с. Габрица, с. Дренци част от с. Черноглавци (ТП Фурна, ТП Вик, ТП Маш. стан), помпени станции на В и К и базови станции на Мобилни оператори в тези райони.


На 30.07.2019 г. от 09:30 ч. до 10:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Енево, с. Стан и с. Зайчино ореше.