Област Шумен

На 22.01.2019 г. от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен, ул. "Индустриална" - фирмите "Антас", "Алуакс", "Лавена", "Безалкохолни напитки", "Млекопреработване", бившата фабрика "Родопа", "Диавена", "Зърнобаза", "ОКС", "НЮ БЕЙКЪРИ" ЕООД, "Контакс", "Премиер".


На 29.01.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен - ул. "Република", ул. "Шуменска комуна", ул. "Иван Рилски", ул. "Неофит Рилски" и бул. "Ришки проход".


На 31.01.2019 г. от 11:00 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Климент, с. Наум, с. Изгрев, с. Буйновица, с. Осеновец, с. Борци и с. Ясенково.

На 31.01.2019 г. от 10:00 ч. до 11:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каспичан (за абонати, захранени от ЕП "Могила"), с. Калугерица, с. Каспичан, с. Могила, с. Косово, с. Марково и Военен полигон до с. Марково.


На 01.02.2019 г. от 10:00 ч. до 11:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Златна нива, с. Върбяне, с. Правенци, с. Избул, с. Войвода, с. Църквица, с. Крива река, с. Лиси връх и с. Долина.