Област Шумен

В периода 10.02.2020 г. - 18.02.2020 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен - ул. Стара планина № 80, № 82, № 84, ул. Средна гора № 5, № 7, ул. Генерал Радецки от № 1 до № 34 , № 49, № 50, № 55, № 107, № 108, № 109, № 112, ул. Витоша № 3, №, 5, № 7, № 50, ул. Самара № 1, № 3, ул. Генерал Скобелев № 1 до № 10, № 43, ул. Ген. Белокопитов № 3, № 4, № 8, ул. Зелена гора от № 1 до № 27, ул. Червена стена от № 21 до № 36, ул. Искър № 8, ул. Бели Лом № 6, ул. Славянски №1, № 3, № 5, № 7, ул. Васил Априлов № 18, ул. Васил Друмев № 8, № 45, ул. Кирил Пейчинов № 2, № 4,№ 8, ул. Петър Берон № 7, ул. Кирил и Методий № 6, № 7, № 9, № 14, № 16, № 26, № 28, № 29, № 38, № 42, ул. Любен Каравелов № 8, № 14, № 17, № 20, № 21, ул. Московска № 1, № 10, ул. Велики Преслав № 11, № 13, ул. Милин камък № 12, ул. Шести септември № 5, ул. Атанас Стойков № 7, № 8, № 9, № 10, № 12, № 14, ул. Климент Охридски № 35, ул. Битоля № 5, ул. Васил Петлешков от № 1 до № 21, ул. Гостивар № 14, ул. Дойран № 16, № 18, ул. Райна Княгиня от № 35 до № 53, ул. Раковска от № 31 до № 78, ул. Смилево, ул. Кичево, ул. Крушево. кв.Тракия - ул. Симеон Велики № 7,ул. Дедеагач № 6, № 10, № 12, ул. Тракия № 5. Смущенията са свързани с обслужване и подмяна на електромери. Допълнително ще има уведомления по входовете.


В периода 11.02.2020 г. - 18.02.2020 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Нови пазар, гр. Каспичан, гр. Велики Преслав, гр. Смядово. Смущенията са свързани с обслужване и подмяна на електромери. Допълнително ще има уведомления по входовете..

В периода 11.02.2020 г. - 28.02.2020 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каспичан – ул. „Райко Даскалов“, „Тракия“, Добруджа“, „Ал. Стамболийски“, „П. К. Яворов“, „Македония“. Прекъсванията ще бъдат само в делничните дни..

На 17.02.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: северозападната част на с. Дибич (ТП Мелница 1, МТП ЖП гара и МТТ Язовира).
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Радко Димитриево, с. Ветрище и останалата част от с. Дибич.

На 17.02.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: МТП Вилите с. Дибич.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. В. Друмево, с. Илия Блъсково, с. Благово, с. Друмево, с. Кладенец, с. Костена река и с. Овчарово.

На 17.02.2020 г. от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: МТП ВиК Смядово, МТП 7 км, МТП пс ВиК Ивански, ТП Военни Радко Димитриево, местност Райковец и Военното поделение с. Радко Димитриево.


На 18.02.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен - ул. "Вардар" № 39, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51 и ул. "Ильо войвода" от № 12 до № 35.

На 18.02.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ветрище и с. Радко Димитриево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Дибич.


На 19.02.2020 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: фирмите - БИЛДИНГ ДИ АЙ ДИ ЕООД, ЖИВКО ПЕТЕВ ПЕТРОВ, АЛТЕЗА ЕООД, ПЛАСТИКА ООД, НН ПЛАН Б ЕООД, ГЕОТРАНС ЕООД, ДАНИЕЛ АДРИАНОВ СТЕФАНОВ, "АУТО - 100 - ЯН" ЕООД, ГЕО ТЪРГ ЕООД, ДИ АЙ ДИ-БИЛДИНГ ЕООД.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 13:00 ч. до 14:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Шумен – бул. "Ришки проход" в района на автокъщите, м-ст Сусурлука, ул. "Цветан Зангов" №1,3,3а, ул. "Порек" от №0 до №79, ул. "Сакарка" от №76, ул. "Вардар",ул. "Ильо войвода", ул. "Владайско въстание" от №195 до №266 и вилите на Стария град.

На 19.02.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: МТП Вилите в с. Дибич.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. В. Друмево, с. Илия Р. Блъсково, с. Благово, с. Друмево, с. Костена река, с. Кладенец, с. Овчарово.

На 19.02.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дибич.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Ветрище и с. Радко Димитриево .


На 20.02.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП Мелница 1, МТП ЖП гара, северозападната част на с. Дибич, МТТ Язовира.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Радко Димитриево, с. Ветрище и останалата част от с. Дибич.


На 21.02.2020 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Струйно, с. Длъжко, с. Развигорово, с. Звегор, бензиностанция и хотел „Тополи”, фирми, магазини, административни сгради и помпени станции на В и К и базови станции на Мобилни оператори в тези райони.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на 7-ми км (ТП "Бензиностанция ШЕЛ", ТП "Валяците", ТП "Логистична база на Карлсберг България"), в района на с. Белокопитово (ТП "М-ТЕЛ", с. Белокопитово, ТП "Пътен възел" - на АМ "Черно Море", ТП "ИАЕСМИС"), с. Тервел, с. Трем, с. Единаковци, с. Байково, с. Д. Войников, с. Деница, с. Боян, с. Капитан Петко, с. Черна, Хибриден център по свиневъдство Шумен, с. Върбак, с. Панайот Волов, с. Тимарево, с. Хитрино (Община, магазини, фирми, банки), с. Сливак, с. Близнаци, с. Страхилица, дежурно напрежение на „Телевизионна Кула – Венец, фирми, магазини, административни сгради и помпени станции на В и К и базови станции на мобилни оператори в тези райони..


На 24.02.2020 г. от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен - фирмите "Теси", "Фикосота", "Вегода", "Автостопанство" - Шумен, "Водно стоителство", складовата база на магазини "Булмаг", "УСМ", "Булпор" - управление, "Дишлев".


На 25.02.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен - ул. "Лозевско шосе" в участъка от бл. № 14 до бившият "Трифон Зарезан".

На 25.02.2020 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: м-ст Патлейна, ТП Ресторант Патлейна-ЕТ Здраве, хижа на Даниел 07 ЕООД, хижа Патлейна, ТП почивна станция-манастир Св. Пантелеймон, МТП Свинарник - вилна зона м-ст Аргата, ТБ Санитапласт на „Санитапласт“ АД в с. Драгоево, ВС Кариери-Кариера Драгоево АД в с. Драгоево, ТБ Кариери на Инжстройинженеринг ЕООД в с. Драгоево, и резервно захр.на ТП пс Търговище – ВиК ООД гр. Търговище,.


На 26.02.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен - ул. "Скобелев" от № 94 до № 122.

В периода 26.02.2020 г. - 27.02.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Векилски.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на кв. Кус, с. Долина, с. Ружица, с. Хърсово, с. Красен дол, с. Каравелово, с. Пет могили.


На 27.02.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен - ул. "Лозевско шосе" в участъка от бл. № 14 до бившият "Трифон Зарезан".

На 27.02.2020 г. от 09:30 ч. до 14:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Мадара, Кюлевча, НИАР „Мадарски конник“ и вилна зона на гр. Каспичан до „Карачка“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 14:30 ч. в районите на вилна зона на гр. Каспичан до „Карачка“ и на МТП „Попов чифлик“.


На 28.02.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Векилски и абонатите, захранващи се от ТП Кладенец, ТП Училище, ТП ТКЗС и ТП Център в с. Пет могили.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на кв. Кус, с. Долина, с. Ружица, с. Хърсово, с. Красен дол, с. Каравелово и с. Пет могили.


На 02.03.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Векилски и абонатите, захранващи се от ТП Кладенец, ТП Училище, ТП ТКЗС и ТП Център в с. Пет могили.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на кв. Кус, с. Долина, с. Ружица, с. Хърсово, с. Красен дол, с. Каравелово и с. Пет могили.