Област Разград

На 24.09.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - ТП "Искра" (Стражецки лозя), ТП "Кулата", "КОС-1" и "КОС-2"; с. Дянково; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.


На 25.09.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Яким Груево, с. Конево, Чужди съоръжения: ТП "СУК 1", ТП МТУ, ТП "Стопански двор" Исперих..

На 25.09.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Цар Калоян - улиците "Цар Иван Асен ІІ", "Драва", "Огоста", "Тича", "Освобождение", "Вит", "Ропотамо", "Арда", "Осъм", "Батак", "Перущица", "Шипка", "Азърбайджан", "Шейново", "София", "Русе", "В. Търново", "Мадара", "Преслав", "Ген. Тотлебен", "Княз Дондуков", "Ген. Драгомиров", "Плиска", "Подп. Калитин", "Ген. Столетов", "Сердика", "Козлодуй", "Мизия", "Преспа" и "Княз Батенберг"; с. Езерче; "Дервента"; ТП "Мелница", ТП "ЗИТА", ТП "Техническа работилница" и "Зига Мекс".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Осенец, с. Балкански, ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори намиращи се на територията на посочените селища.


На 26.09.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - Исторически музей "Абритус", "Домостроителен комбинат", Гробищен парк и ВС 110 кV "Лудогорие".

На 26.09.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Острово.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Медовене, с. Брестовене; Разсадник - Кубрат; ПС на "Водоснабдяване Дунав" АД и Базови станции на мобилните оператори намиращи се на територията на посочените селища.


На 27.09.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Беловец; Каменни кариери - Тетово и ПС на "Водоснабдяване Дунав" АД.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на "Птицеферма Запад" с. Тетово и ТКЗС с. Тетово.


На 29.09.2019 г. от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат - улиците "Гагарин", "Люлин", "Оборище", "Рила", "Витоша", "Самуил", "Хр. Ботев", "Гурко", "Лом"; част от улиците "Вапцаров", "Цар Освободител", "Борис І", "Стара планина", "8-ми март"; площад "Възраждане", площад "Базара"; Община - Кубрат, Читалище, Окръжен съд, МВР, Банка "ДСК", Поща и Пазар-Кубрат.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:00 ч. в районите на останалата част на гр. Кубрат.


На 01.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Мортагоново.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на селата Ушинци, Радинград, Желязковец, Самуил, Богомилци, Хума, Бели Лом, Веселина, Гороцвет, Студенец, Ловско, Крояч; част от гр. Лозница, с. Каменар и с. Пороище.

На 01.10.2019 г. от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Завет, с. Прелез и с. Веселец.


На 02.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - ЖК "Орел" бл. 1, 2, 3; улиците "Ал. Стамболийски" 1-21, 3-25; "Борис Йончев"; "Бузлуджа" 31-42; "Велес"; "Връх Св. Никола" 42; "Д. Ненов" 48; "Добровска 12-26, 13-27; "Дондуков" 20-26; "Д. Сумпаров" 21-104; "Драма"; "Дъбрава"; "Жеравна" 1-56; "Илинденско въстание"; "Кракра"; "Криволак"; "Н. Пенев" 21-69; "Околчица"; "Осогово"; "Охрид"; "Прилеп"; "Ресен"; "Рила"; "Родопи"; "Скопие"; "Средна гора" 8-14; "Странджа" 17-30 и част от "Южен булевард"; ЦДГ №8 "Р. Княгиня".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на южно от река "Бели Лом".

На 02.10.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - ЖК "Абритус", улиците "Абритус" 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; "Свети Климент" 104, 106; Детска градина "Детелина"; Мебелен магазин и част от ул. "Свети Климент".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на северната част на гр. Разград.


На 03.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - ЖК "Орел" бл. 1, 2, 4, 5, 16, бл. 3 - вх. А, Б, В, Г; улиците "Ал. Стамболийски" 22 - 66, 27 - 61; "Б. Йончев" 1 - 19; "Добровска" 31 - 72; "Д. Сумпаров" 1 - 22; "Енос"; "Ивайло" 2; "Кукуш"; "Н. Пенев"; "Полк. Марков"; "Преспа"; "Хан Тервел"; "Ц. Каракашев"; "Южен булевард" 2 - 18; "Печатница - Добрев", ЦДГ "Славейче", Супермаркет "АБС" и Кооперативен пазар в ЖК "Орел".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на на гр. Разград.

На 03.10.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Духовец, с. Белинци и част от с. Подайва.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Лъвино, с. Къпиновци, с. Средоселци, с. Печеница, с. Делчево и част от с. Подайва; ТП "Асфалтова база", ПС "Фаянс", ТП "СБА", ПС "Агротайм", ТП "Бетонов възел", ТП "Мандра Лъвино", ТП "Черешова градина", ТП "Земеделска кооперация Делчево", ТП "Бензиностанция Подайва" и ТП "ПС ВиК Подайва".

На 03.10.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - улиците "Свети Климент" от № 89 до № 108; "Княз Борис" от № 36 до № 72; "Б. Бърнев"; "А. Кънчев"; "Люлин"; "Венелин"; "А. Явашев"; "П. Волов"; "Г. С. Раковски"; "Г. Бенковски"; "П. Хитов"; "Г. Кръстевич"; "Хаджи Димитър"; "Д-р П. Берон"; "Северен булевард"; "Станка Николица"; "Й. Чобанов"; "13-ти март"; "В. Василевич"; част от "Давуз Дава"; "Антим І"; "Х. Ботев"; "28-ми януари"; "Паркова"; Детска градина № 3 и Стадион "Лудогорец арена".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на централната част на гр. Разград.


На 04.10.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бисерци, с. Тертер, с. Мъдрево, Дом за стари хора, Кравеферми кв. Добрево и ТП-3 с. Варненци.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Задруга, с. Точилари; ПС на "Водоснабдяване Дунав" АД и Базови станции на мобилните оператори намиращи се на територията на посочените селища.

На 04.10.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Исперих - ЖК "В. Априлов" бл. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; улиците "Миджур", "Хан Крум", "Хан Омуртаг", "Тича", "Искър", "Чумерна", "Руен", "Бистрица", "Скът", "Тимок", "Шести септември", "В. Левски", "Ропотамо", "Ком" и част от ул. "Панега".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на ЖК "В. Априлов" бл.1; улиците "Средна гора", "В. Левски", "Столетов връх", "А. Стамболийски"; МВР - Исперих, Община-Исперих; ТП "Русе", ТП "Бреза", ТП "Здравец", ТП "Културен дом", ТП "Аспарух", ТП "Столетов връх", ТП "Енерго" и ТП "Църква".

На 04.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - "СМК", "Пътно поддържане", "Пътконсулт", фабрика "Орел", "Порцелан", "ДСО", "Книгоразпространение", гаражи на ДТ "А. Страшимиров"; улиците "Червен", "Дряново" и "Каварна".

На 04.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - ТП "Хъш", ТП "Езеро", ТП "Исперихски път"; Вилна зона Разград, "БКС", "Бутални болтове" и бул. "Северен булевард" 1.