Област Разград

В периода 15.07.2019 г. - 19.07.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Пороище - улиците "Асеница", "България", "В. Левски", "Доспат", "Дружба", "Нева", "Райна Княгиня", "Рожен", "Хр. Ботев", "Република" и ПС "ВИК-Пороище".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на Асфалтова база - Пороище; с. Ушинци; с. Каменар; с. Бели Лом; с. Гороцвет ТП-2; Язовир - Бели Лом; с. Градина; Вълчи ями; с. Островче; СПА - Комплекс Островче; с. Трапище; с. Тръбач; с. Чудомир с. Сейдол; с. Манастирско; с. Синя вода; гр. Разград - фирма "Гранекс" и складове "Холидей" ЕООД; Базови станции на мобилните оператори намиращи се на територията на с. Градина, с. Манастирско, с. Синя вода и с. Островче.


В периода 17.07.2019 г. - 26.07.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бели Лом, язовир "Бели Лом" и Базова станция - Теленор.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Пороище; Метан станция; Асфалтова база Пороище; с. Ушинци; с. Каменар; с. Гороцвет ТП-2.


В периода 18.07.2019 г. - 26.07.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Самуил - ул. "Гаврил Генов", ул. "Средец", част от улиците "Ивайло", "Цар Калоян" и "Черни връх".


На 25.07.2019 г. от 08:30 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - ТП "Зърнобаза", ТП "Оранжерии", ТП "Йотов", ТП "Персей", ТП "Булкоп", ТП "Рока", ТП "Ник-Транс", ТП "Логис-Транс", БКТП "Биовет", ТП "ОВМЦ","НИК-Транс", ТП "Дом за стари хора", ТП "Разсадник", ПС "Гагарин", местност "Пчелина", Градска пречиствателна станция, База на "Водстрой", "Полимекс", ТП "Осеменителна" и с. Благоево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 13:30 ч. в районите на гр. Разград - улиците "Странджа", "Битоля", "Лозенград", "Велес", "Криволак", "Люле Бургас", "Китка", "Костур", "Кратово", "Дойран", "Бабуна", "Щип", "Кресна", "Каймакчалан", "Перистър", "Дъбрава", "Плиска", "Мелник", "Странджа", "Енос", "Абоба", "Мидия", "Сребърна", "Силиврия", "Полк. Марков" и "Ал. Стамболийски".


В периода 29.07.2019 г. - 09.08.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Юпер.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Кубрат - кв. "Дряново": част от ул. "Н. Хикмет", ул. "Бузлуджа", ул. "Тимок", ул. "Спартак", ул. "Родина"; с. Горичево, с. Божурово, с. Звънарци, с. Черешово и с. Сеслав.