Област Разград

В периода 11.03.2019 г. - 29.03.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - бул. "България" 15, 18, 20, 24 и бул. "Бели Лом" 3, 5, 7, 21, 23, 25.

На 21.03.2019 г. от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - ТП "Ив. Вазов"; Библиотека "Проф. Б. Пенев"; Държавен архив; Дом на учителя; бул. "Бели Лом" №30, №32, Павилион "Табак маркет" АД; ул. "Паркова" № 13, 15, 17; ул. "Дунав" № 1.


На 22.03.2019 г. от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - ТП "Осогово"; част от улиците "Люлин", "Бърни Бърнев", "Давуз Дава" и "Свети Климент".

На 22.03.2019 г. от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Горичево, с. Божурово, с. Звънарци, с. Юпер, с. Черешово и с. Сеслав.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 15:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Кубрат - кв. "Дряново", ул. "Н. Хикмет", ул. "Родина", ул. "Мусала", ул. "Огоста", ул. "Раковски", ул. "Т. Каблешков"; "ОСС"-Кубрат; ТКЗС-1 Беловец; Сушилня Беловец; "Зърнени храни"; "БКС"; ТКЗС-Кубрат; ОКС-Кубрат; Асфалтова база; фирма "Мелоплам"; Казани - Кубрат; бензиностанции "Ромпетрол" и "Петрол"; ЦДГ-Кубрат; част от улиците "Вит", "Розова долина", "Борис I", "Н. Вапцаров", "Арда", "Ал. Стамболийски" и "Есперанто".


На 25.03.2019 г. от 08:00 ч. до 09:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград - северно от река "Бели Лом".

На 25.03.2019 г. от 08:00 ч. до 09:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград - Западна промишлена зона.


На 26.03.2019 г. от 09:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Балкански - улиците "Дунав", "Янтра", "Родопи", "Т. Тонков", "Белмекен", "Хан Крум", "Хаджи Димитър", "П. Волов", "Искър", "Тунджа", "Г. Кирков", "Н. Бозвели", "А. Тодоров", "Лайпциг", "М. Тодоров" и "Елин Пелин".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 14:30 ч. в районите на с. Осенец и с. Балкански, с. Езерче, част от гр. Цар Калоян, Сушилни - Гецово, Краварник - Гецово, ПС на ВИК,ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

На 26.03.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат - улиците "Струма", "Ст. Караджа", "В. Априлов", "Ив. Вазов", "Марица", "П. Хитов" и част от "Цар Освободител"; Комплекс "Колибите", ресторант "Рибарска среща" КПС на "ВИК Дунав" и хранителен магазин - фирма "Виарус".


В периода 27.03.2019 г. - 19.04.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Гецово - улиците "Хр. Ботев", "Китка", "Дунав", "Владая", "Г. Дамянов", "Младост", "Боровец", "Янтра", "Мургаш", "Рила", "Д. Димов", "Шипка", "Оборище", "П. Яворов", "А. Константинов", "П. Богданов", "Волга", "Розова долина", "И. Вазов", "Алабин", "П. Евтимий", "Страцин", "Г. Кирков", "Тракия", "Славянска", "Н. Бозвели", "Здравец", "Г. Дамянов", "Китка", "П. Енев", "Ю. Гагарин", "Арда", "Козлодуй", "Тимок", "Баба Тонка"; ТП "Дълбок сондаж"-Гецово, ПС "Раковски", ПС-1 и ПС-2 - Дряновец и ТП "ТКЗС Гецово".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Гецово, с. Дряновец, гр. Сеново, ПС на ВИК,ВЕИ и базови станции на мобилни оператори на територията на посочените селища.


На 28.03.2019 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Самуил - ул. "Огоста", ул. "Черни връх" и ул. "Цар Калоян".

На 28.03.2019 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Самуил - Складова база "Октопод-С" ООД на ул. "Паркова" № 1.

На 28.03.2019 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - бул. "Априлско въстание" № 58.

На 28.03.2019 г. от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - ТП "Варош"; улиците "П. Волов", "Г. Бенковски и част от "Антим I"; Бистро "Галант" ЕООД, Регионален исторически музей, "Вълчеви клима" ЕООД, "Видима 2007" ООД и кабинет на д-р Х. Илиев.


На 29.03.2019 г. от 08:00 ч. до 09:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград - северно от река "Бели Лом".

На 29.03.2019 г. от 08:00 ч. до 09:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград - Западна промишлена зона.


На 01.04.2019 г. от 08:00 ч. до 09:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград - Западна промишлена зона, абонатите захранвани от ТП "Консервна", ТП "Родопа", ТП "Сердика", ТП "Пароцентрала", ТП "Прогрес" и ТП "Мир".

На 01.04.2019 г. от 08:00 ч. до 09:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград - централна част на града.


На 02.04.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Голям извор, Мандра - Църквино, Радиовъзел, ПС "ВИК Лудня", ПС "Хърсово"; с. Ясеновец - ТП-2, ТП-4, ТП-6, улиците "1-ви май", "3-ти март", "Арда", "Бели Лом", "Бузлуджа", "Венелин", "Вит", "Вихрен", "Волга", "Драва", "Дунав", "Елин Пелин", "Ив. Вазов", "Искър", "Космос", "Л. Димитрова", "Люлин", "Мадара", "Марица", "М. Палаузов", "Огоста", "П. Пенев", "Пирин", "Родопи", "Рила", "Кирил и Методий", "Средна гора", "Стара планина", "Тунджа", "Янтра" и "Ясен".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на Лозя Разград, с. Недоклан, с. Ясеновец и с. Самуил.

На 02.04.2019 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - фирма "Обитех", "ЗОЕКС България" ЕООД, Тягова подстанция БДЖ-Г. Оряховица, Птицекланица захранвана от извод "Старт".

На 02.04.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Топчии и с. Просторно.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Побит камък; ВТП "Военни", ТП "Циментов силоз"; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

На 02.04.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Савин, с. Севар, с. Сушево; Кравеферма - ТКЗС Савин; Кравефермите на фирма "Асотекс" - Севар и Птицеферма с. Сушево.


На 03.04.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кривица; с. Самуил - улиците "Мусала", "Пробуда", "Пирин", "Кавала", "Средна гора", "Ивайло", "Бачо Киро", "Клисура", "Х. Димитър", "Черни връх", "Струма", "Огоста", "Г. Генов", "Ивайло", "Средец", "Хан Аспарух", "Плиска", "Руен", "Етър", "Ахелой", "Искър", "Чаталджа" и част от ул. "Цар Калоян"; Общинска администрация, Младежки дом, СОУ "Кирил и Методий", Детска градина, ЖП-Гара, Фурна "Съни мекс" и Комбинирана сграда - Здравна служба, Аптека, Магазин.

На 03.04.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Киченица, ТП "Марвас" и ПС "Питейна вода".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Просторно, с. Топчии, с. Побит камък; ВТП "Военни", ТП "Циментов силоз"; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

На 03.04.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат - улиците "Страцин", "Шипка", "Иван Асен II", "Дунав", "Скобелев", "Плиска", "Янтра", "Пирин", "8-ми март", "П. Славейков", "Хр. Смирненски", "Мадара", "Л. Каравелов", "Вапцаров", "Ловджийска", "Бели Лом", "Батак", "Детелина" и "Латинка"; част от улиците "Хан Крум", "Арда", "А. Стамболийски", и "Цар Симеон"; пл. "Оборище; Завод "ДМЗ" Кубрат, Завод "Елпром", "ВиК" и бензиностанция "М-Петрол".


На 04.04.2019 г. от 09:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - фирма "Обитех", "ЗОЕКС България" ЕООД, Тягова подстанция на БДЖ - Г. Оряховица и Птицекланица, захранвана от извод "Старт".

На 04.04.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - ВТП "Военни", ТП "Циментов силоз" и с. Липник.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Побит камък; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

На 04.04.2019 г. от 09:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - ТП "Искра" (Стражецки лозя); ТП "Кулата"; КОС-1 и КОС-2.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 14:30 ч. в районите на с. Дянково.

На 04.04.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат - МБАЛ-Кубрат; улиците "Родопи", "Тракия", "Владая", "Петко войвода", "Кирил и Методий", кв. "КОС", "Марица", "Ст. Караджа", "Козлодуй", "П. Хилендарски", "Искър", "Бяла река", "Стара планина" и "Средна гора"; част от улиците "Цар Освободител", "Витоша" и "Вит".

На 04.04.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Хърсово, с. Богданци, с. Голяма вода, с. Кара Михал; ТП "ПС Дълбок сондаж", ТП "ПС голяма вода", ТП "ПС Фаика" и ТП "ПС Вик".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Ножарево, с. Владимировци, с. Здравец и с. Пчелина.