Област Разград

На 28.05.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - улиците "Добровска" 56-72; "Хан Тервел"; "Ал. Стамболийски" 36-66 и 39-59; част от ул. "Полк. Марков".

На 28.05.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - ТП "ТКЗС"; Бензиностанция "ДЕ ЛОЯ" ООД; "ТРЕЙДНЕТ Варна" ООД; Работилница - Ц. Драгомиров; "ЕТА СЕКАМ" - автосервиз; Ахмед Топчу - работилница и Божидар Иванов - Стопански двор.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на ТП "АПК"; ТП "Зърнобаза"; ТП "ТКЗС"; ТП "Художници"; ТП "Оранжерии"; ТП "Йотов", ТП "Персей"; ТП "Булкоп"; ТП "Рока"; ТП "Ник-Транс"; ТП "Логис-Транс"; БКТП "Биовет"; ТП "Солети"; ТП "Големия юг" и ВС на МВР; улиците - "Странджа"; "Битоля"; "Лозенград"; "Велес"; "Криволак"; "Люле Бургас"; "Китка"; "Костур"; "Кратово"; "Дойран"; "Бабуна"; "Щип"; "Кресна"; "Каймакчалан"; "Перистър"; "Дъбрава"; "Плиска"; "Мелник"; "Странджа"; "Енос"; "Абоба"; "Мидия"; "Сребърна"; "Силиврия"; "Полк. Марков" и "Ал. Стамболийски".


На 29.05.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - улиците "Ал. Стамболийски" 2-34 и 1-35; част от ул. "Илинденско въстание".


На 31.05.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Раковски, всички ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори намиращи се на територията на посоченото селище.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на селата Раковски, Равно, Каменово, Кривня, Гецово, Дряновец; гр. Сеново и гр. Глоджево; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори намиращи се на територията на посочените селища.


На 04.06.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - улиците "Грънчарска"; "Сливница"; "Морава"; "Марица" 13, 15, 49, 50-60; "България" 52; "Перистър" 3, 6, 7, 13; "Априлско въстание" 3, 7, 9, 15; "В. Търново"; "Преслав"; "Арда"1, Административна сграда на "ВиК".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на улиците - "България" 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23; "Дондуков"; "Ив. Вазов" 6; "Кубрат"; "Априлско въстание" 25, 37; "Н. Вапцаров" 17; "Ст. Караджа" 7, 9; "Русе"; Битов комбинат; Профсъюзен дом и ЖК "Ропотамо".


На 05.06.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - улиците "Жеравна" 79-91, 114-130; "Беласица"; "Южен булевард" 63-83; "Връх Св. Никола"; "Сан Стефано"; "Полк. Лангас"; "Гурко"; "Витоша"; "Априлско въстание" 66; СБА, Газстанция "Социалинвест", Бетонов възел "Антора", "Енергомонтаж" и "Грийнбърн".

На 05.06.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Медовене, с. Брестовене, ПС-Медовене, ПС-Брестовене, ПС "Дълбок сондаж" Кубрат, Мандра "Маклер Комерс" - Брестовене, "САР-ЛЕС" Брестовене, Бензиностанция - Брестовене и Разсадник - Кубрат.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Острово, с. Побит камък, с. Киченица, с. Топчии, с. Липник и с. Просторно.

На 05.06.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - ЖК "Освобождение" 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71; Бензиностанция; Училище "Н. Икономов"; ЖК на ул. "Осъм" № 30; "Пощенска банка"; Магазин "Билла"; Специализирана клиника на д-р Керчев; "ТЕМАКС България" ЕООД; "Електроресурс" ЕООД; улиците - "Етър", "Места", "Янтра", "Вардар", "Камчия"; част от улиците "Мачин", "Добруджа" и "Брегалница".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на централна част на гр. Разград.


На 06.06.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - Депо за отпадъци Разград, Вилна зона Разград (ТП "Електра", ТП "Лъч", ТП "Светкавица" и МТП); с. Недоклан, ПС "ВИК Недоклан" и с. Ясеновец.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Голям извор, с. Самуил, с. Черковна, с. Дянково, Телевизионна кула Разград и КОС.

На 06.06.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Побит камък и Хижа - Острово.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Липник, с. Просторно, с. Киченица, с. Топчии, Птицеферми - Киченица и Помпени станции на "Водоснабдяване Дунав".


На 07.06.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - ЖК "В. Левски" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8; Детска градина, "Агрохим", "Терамаркет", Младежки дом, Ветеринарна, Фирма "АСА", ПГСТ "Хр. Смирненски", ПТГ "Ш. Петьофи", Общински гаражи, фирма "Бабаров", фирма "Ини", фирма "Проданов-Д", фирма "Свежест", Хотел "Мимоза"; част от "Лудогорец арена" и част от Западна промишлена зона; улиците - "Мраморно море", "Ропотамо", "Гвардейска", "Силистра", "Мачин", "11-ти август", "Тутракан", "В. Левски" 32, 34, 36, 37, 38, 40, 43; част от улиците "Г. Кръстевич", "Княз Борис", "Й. Чобанов", "Добруджа" и "Черна".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на северна и западна част на гр. Разград.


На 10.06.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Глоджево; с. Равно; с. Каменово; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори намиращи се на територията на посочените селища.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гара Сеново, ТП "Липака", с. Раковски; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори намиращи се на територията на посочените селища.