Област Разград

На 19.11.2018 г. от 08:30 ч. до 09:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Савин, с. Севар и с. Сушево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:30 ч. в районите на Птицекомбинати на фирма "Авис - Завет 1,2 и 3".

На 19.11.2018 г. от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: селата Ушинци, Радинград, Мортагоново, Желязковец, Самуил, Богомилци, Хума, Веселина, Гороцвет, Студенец, Ловско, Крояч и част от гр. Лозница.


На 28.11.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград - улиците "Жеравна" 79-91,114-130; "Беласица"; "Южен булевард" 63-83; "Връх Св. Никола"; "Сан Стефано"; "Полк. Лангас"; "Гурко"; "Витоша"; "Априлско въстание" 66; Газстанция "Социалинвест"; "Енергомонтаж"; ТП "Грийнбърн"; ТП "Биовет"; ТП "Бетонов възел"; ТП "Д. Цанев-1" и ТП "Д. Цанев-2".