Област Габрово

В периода 24.09.2019 г. - 27.09.2019 г. от 09:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр Габрово, с. Борики.

В периода 24.09.2019 г. - 27.09.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Трявна: ул. Планинец; ул. Черновръх; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; с. Кисийци; ул. Бял камък; ул. Стара планина - гр. Плачковци; ул. Пролет; ул. Бузлуджа; с. Стръмци; част от ул. Светушка; с. Енчевци; с. Ошани; с. Долни Дамяновци; част от ул. Бенковска; кв. Минкино; ул. Димитър Горов; ул. Светушка; кв. Раданци; част от ул. Хр. Ботев; ул. Алекси Пухлев – цялата и ул. Бачо Киро от №12 до №20 включително; ул. Бенковска – част от нея; кв. Горни Плачковци; с. Райнушковци; с. Дурча..

На 24.09.2019 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Дряново, с. Денчевци, с. Пейна, с.Чуково, мандра Гостилица, с. Гостилица, с. Славейково, с. Янтра и ВЕЦ Янтра, ФвЕЦ ФОТОН, ФвЕЦ ВЛАДИМЕД, ФвЕЦ АУРОРА, ФвЕЦ ГЕО, с. Буря, помпена станция Буря.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Геша, с. Туркинча, с. Ритя, с. Балалея, с. Караиванца, с. Скалско, фирма „Полиприм” , асфалтова база „Чириковец”,ФвЕЦ Слънчева енергия , Фотон , Аурора , Гео-енерджи , Владимед . .

На 24.09.2019 г. от 08:30 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Габрово, с.Камещица (част от абонатите захранени от ТП 1)..

В периода 24.09.2019 г. - 27.09.2019 г. от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Габрово, с.Гъбене (част от абонатите захранени от ТП 2)..

В периода 24.09.2019 г. - 27.09.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: област Габрово, Село Стоевци, абонати захранени от трафопоста зад магазина..


На 25.09.2019 г. от 13:00 ч. до 13:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Севлиево, Фирма „Хамбергер” (резервното захранване от извод „Динамо“), фирма „Динамо” и фирма „Мира – Н..

На 25.09.2019 г. от 08:30 ч. до 09:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Габрово, селата Стоманеци, Баевци, Зелено дърво, Малуша, местността „Узана” и „Тота Венкова“.


На 27.09.2019 г. от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Дряново с. Денчевци, с. Пейна, с. Чуково, мандра Гостилица, с. Гостилица, с. Славейково, с. Янтра и ВЕЦ Янтра, ФвЕЦ ФОТОН, ФвЕЦ ВЛАДИМЕД, ФвЕЦ АУРОРА, ФвЕЦ ГЕО, с. Геша, с. Туркинча, с. Ритя, с. Балалея, с. Караиванца, с. Скалско, фирма „Полиприм”, асфалтова база „Чириковец”, ФвЕЦ Слънчева енергия, Фотон, Аурора, Гео-енерджи, Владимед, с. Буря, помпена станция Буря.

На 27.09.2019 г. от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Трявна, с. Рашеви, с. Койчевци, с. Бахреци, с. Радоеви, с. Сливово, с. Явор, с. Неновци, с. Малчевци, с. Фъртуни, с. Шипково, с. Престой, с. Милевци, с. Свирци, с. Папура, с. Станчев хан, с. Велчевци, с. Ралевци, с. Прозорковци, с. Горни и Долни Дамяновци, с. Руевци, с. Горни Руевци, с. Конарско, с. Бъзовец, с. Мръзеци, с. Кръстец, хижи „Българка”, „Армеец”, „Планинец” и „Кръстец”, с. Креслевци, ул. Бузлуджа, ул. Иван Вазов, ул. Пролет, ул. Георги Лазаров, ул. Младост, кв. Вилите, ул. Горска, кв. Горни Плачковци, кв. Пунговци, кв. Боевци, с. Бъчвари, ул. Стара планина, ул. Билка, ул. Бедек, ул. Балкан, кв. Ковачевци, ул. Сечен камък, ул. Бял камък, с. Малки Плачковци, с. Долни Цоневци, кв. Късовци, кв. Стоевци, с. Йововци, с. Горни Цоневци, с. Ножери, с. Сечен камък, с. Нейковци, с. Драгневци, с. Брежници, с. Минкино, с. Радино, с. Гръбчево, с. Радевци, с. Азмани, с. Донкино, с. Киселковци, с. Улеи, кв. Божковци, кв. Демиев хан, с. Бангейци, с. Кашенци, с. Горни Божковци, с. Азмани, с. Носеи, с. Маруцековци, с. Енчевци, с. Горни и Долни Радковци, с. Киселковци и с. Бърдари.


На 30.09.2019 г. от 08:00 ч. до 08:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Габрово, бул. "Априлов" от № 45 до 61, ул. „Неофит Рилски” № 33, ул. „Юрий Венелин” от №1 до 11 и от № 2 – 30, ул. „Райчо Каролев” № 2, Ул. „Иван Гюзелев” № 1 – 3, ул. „Априловска” № 7- 11. Медицински център „Свети Ив. Рилски”, РИОКОЗ, фирма Комелект, Стоматология, фирма Стефани 2004 ЕООД, фирма „Румен Панчев и Син” ЕООД, Начално училище „Васил Левски”, Улиците: „Иван Гюзелев” № 7 – 11, „Райчо Каролев” № 4 - 6, бул. „Априлов” № 52 и № 1 – 25, ул. „Пенчо Семов”, ул. Успех, ул. „Елисавета Поп Антонова”, ул. „Възраждане” № 2 - 6, ул. „Евтим Дабев”, ул. „Скобелевска” № 28 - 32, ул. „Съзаклятие” № 1, 2, 6, ул. „Алеко Константинов” № 28, 30, ул. „Константин Величков”, ул. „Тракия” № 23 - 31, 30 - 38, ул. „Пейо Яворов” № 1 – 3; 4 – 6; ул. „Тодор Бурмов” 7 А – 31; 12 – 18; библиотека Априлов - Палаузов, „Бинго зала”, Комплекс ”Алеко”, „СИ Банк”, площад „Възраждане” 1 - Окръжен съд, Районен съд, Зала „Възраждане”, площад „Възраждане” 3 – Община Габрово, „Дирекция за национален строителен контрол”, „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД”, „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, „Български Пощи Габрово 3” с местонахождение пл. "Възраждане" , „Тъпов и Гьопсалиев” ООД, „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, Административен съд на ул. „Райчо Каролев” № 4, сградата на „ОББ” „Окръжна спортна школа”; „БУЛМАТ ЕООД - Н. МИНЧЕВ”, „Априловска гимназия”; „Месни данъци и такси”, Български пощи Габрово център, „Далекосъобщения” бул. "Априлов" № 52, Медицински център „Свети Иван Рилски”, „ТД на НАП” на ул. „Априловска” № 9, „ГАБРОВО ДНЕС 09 – ООД”, „Общинска банка” АД, МБАЛ „Д-р Тота Венкова”..

На 30.09.2019 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Габрово, Западна промишлена зона, квартал „Войнoво“ и квартал „Шенини“, ул. „Шенини“ и ул. „Стрежерът”, фирмите: „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ-ГРУП АД”, “ЕТ МИГ-МИРОСЛАВ СТОЙЧЕВ”, “КИРОВ ЕТ ВВЛ”, „ДИМ ИНВЕСТ ЕООД”, „ПОЛИПРЕС-ООД”, „СД ПАН-Х.ХРИСТОВ ПАНК.СИЕ”, „ТИС ОЙЛ ООД”, ЕТ"СЪНИ"-ПЛАМЕН ВЕНКОВ”, „НИКО ЕООД”, „КРИСТИНА - КАПС ЕООД”, „КОЛЕВ ТИХОМИР ПЕТКОВ”, „ТЕХНО СТАР ООД”, „ЕВРО МИК ООД”, „ВЕГА – ООД”, „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ЕООД”, „ТИМЕКС ООД”, „СД ДЕР-ГА – МАКС”, „МЕРАЗЧИЕВ ДРАГАН КОЛЕВ”, „РАДЕВ ИВАН ХРИСТОВ”, „МАРИНА” , „ОМЕГАПЛАСТ”; ВЕТЕРИНАРНА ЛИЧЕБНИЦА, „КОЛТЕК", „ДЗАЛИ”, кв.”Войново”, „ТИРИМИ ЕООД”, „АЛФРИДА-ПЕЕВ” с. Рачевци, всички фирми намиращи се в двора на бившето „ДЗС Враниловци” – „АЛЕВТИНА 2009 ООД”, „ЕТ НАДЕЖДА”, „ПЛАМ 97”, Грънчарска и дърводелска работилници, „СТАРКЕРАМИКС”, „ИД ДИЗАЙН”, Шивашки цех Даниела Вълева; селата: Враниловци, Стоевци, Михайловци, Райновци, Гергини, Рачевци, Гарвани, Николчовци, Янковци /долният край на селото/.

На 30.09.2019 г. от 08:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Дряново, Шипка от №93 до разклона за ж.к. “Успех”, „В. Левски” от №1 до №24, „Ген. Цончев”, „Освобождение”, „Анг. Кънчев”, „Хр. Дряновски”, „Хр. Максимов”, „Мих. Бойчинов”, „Русчуклийчето”, „Д. Стойнов”, „Бачо Киро”, „Поп Харитон”, „Пан. Хитов”, „Дим. Панков”, „Пах. Стоянов”, „Ст. Стамболов”, „Братя Джевреви”, „Опълченска”, „Г. Измирлиев”, „П. Пармаков”, „Р. Радославов”, „Г. Бенковски”, „Радецки”, „М. Райкович”, „Кап. Райчо”, „Станционна”, „Столетов”, „Ст. Планина”, „Ст. Караджа”, „Хаджи Димитър”, „Бузлуджа”, „Борова гора”, „Железничарска”, „Дим. Благоев”, „Дим. Крусев”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 15:00 ч. до 15:30 ч. в районите на ул. ”К. Калчев”, ул. ”М. Марчевски”, ул. ”Осми март”, ул. ”Стамболийски”, ул. ”Р. Княгиня”, ул. ”Шипка“ №1-113, ул. ”Гурко”, ул. ”М. Преображенски”, ул. ”К..Фичето”, ул. ”Н. Мушанов”, ул. ”Хр. Ботев”, ул. ”С. Йотов”, ул. ”В. Левски”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Даскал Денко”, ул. ”Ст. Караджа”, ул. ”Трети март”, ул. ”арх. П. Койчев”, ул. ”арх. Ал. Рашенов”, ул. „Ст. Руневски”, ул. ”Раковски”, ул."Янко Дряновец" и ул. "Димитър Далев" .

В периода 30.09.2019 г. - 04.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: област Габрово, Село Стоевци, абонати захранени от трафопоста зад магазина..

На 30.09.2019 г. от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Габрово, с.Драгиевци (част от абонатите захранени от МТП 2) и с.Драгановци (част от абонатите захранени от ТП 2). .


На 01.10.2019 г. от 08:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, ул. ПЕТЪР БЕРОН 10-20, ул. ХАН КРУМ 15-58, ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 46, ул. ГРАДИЩЕ 4-8 и фирмите захранвани от ТП Точмаш на ул ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 24-26.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 14:30 ч. до 15:00 ч. в районите на „Търсии”, ул. „Осми март” 17-57 и 24-72, ул. „Бистра” 1, ул. „Букет” 6-8, ул. „Зелен бряг” 12-16 и 17, ул. „Смели хора” 3, ул. „Строител” 1 и 10-12, ул. „Криволак” 2, 3, 20, 27 и 29, ул. „Петър Берон” 10, ул. „Мир” 2-20 и 13-49, ул. „Моневци”, ул. „Плодородие” 1 и 12, ул. „Съревнование” 1-7, ул. „Градище” 4-8, 28, 30 и 17, ул. „Любен Каравелов” 46, ул. „Роден край”, ул. „Хан Крум” 15-35 и 42-60, фирмите захранващи се от ТП Точмаш на ул. „Любен Каравелов” 26, Радио Бумеранг кв. „Тлъчници” ул. „Росица” , ул. „Смели хора”, ул. „Съзнание”,ул. „Поп Харитон”, ул. „Капитан дядо Никола”, ул. „Искър”, ул. „Роза”, ул. „Илия Габровски”, ул. „Добри Чинтулов”, ул. „Елин Пелин”, ул. „Гърмидолов”, ул. „Прага”, ул. „Рила”, ул. „Родопи”, ул. „Текстилец”, ул. „Тотьо Иванов”, ул. „Тригьово кладенче”, ул. „Изток”, ул. „Аврора”, училище „Ран Босилек”, ЦДГ „Слънце 2”, кв. „Йонково”, кв. „Камъка”, кв. „Тлъчници”, кв. „Търсии”, ул. „Александър Керков”, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Захари Стоянов”, ул. „Кръгозор”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Малуша”, ул. „Орловска”, ул. „Прогрес”, ул. „Хан Крум”, ул. „Черковна”, Младежки дом, ул. „Луна”, ул. „Роден край”, ул. „Иван Димов” и ул. „Острец” фирма Деметра на бул 3 ти март.ул „Шипка” Столетов 19, ул Извора, ул Орлово гнездо.

В периода 01.10.2019 г. - 02.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр Габрово, с Боженци от ТП БОЖЕНЦИ 1 от Механа Хаджи Велинов хан нагоре.

На 01.10.2019 г. от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Севлиево, с. Сенник (част от абонатите захранени от ТП 5 и ТП 3)..


На 02.10.2019 г. от 12:00 ч. до 12:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Габрово, бул."Априлов" от № 45 до 61 и от от № 27 до 43, ул."Неофит Рилски" № 33, ул."Юрий Венелин" от №1 до 11 и от № 2 – 30, ул."Райчо Каролев № 2, Ул.„Иван Гюзелев” № 1 – 3, ул. „Априловска” № 7- 11. Медицински център "Свети Ив. Рилски", РИОКОЗ, фирма Комелект, Стоматология, фирма Стефани 2004 ЕООД, фирма „Румен Панчев и Син” ЕООД, Начално училище „Васил Левски”; улиците : „Иван Гюзелев” № 7 – 11, „Райчо Каролев” № 4 - 6, бул. „Априлов” № 52 и N: 1 – 25, ул. „Пенчо Семов”; ул.Успех, ул. „Елисавета Поп Антонова”, ул. „Възраждане” № 2 - 6, ул. „Евтим Дабев”, ул. „Скобелевска” № 28 - 32, ул. „Съзаклятие” № 1,2,6, ул. „Алеко Константинов” № 28,30, ул. „Константин Величков”, ул. „Тракия” № 23 - 31, 30 - 38; ул. „Пейо Яворов” № 1 – 3 / 4 – 6; ул. „Тодор Бурмов” 7 А – 31 / 12 – 18; библиотека Априлов - Палаузов; „Бинго зала”; Комплекс ”Алеко”; „СИ Банк”; площад „Възраждане” 1 - Окръжен съд, Районен съд, Зала „Възраждане”, площад „Възраждане” 3 – Община Габрово, „Дирекция за национален строителен контрол”, „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД”, „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, „Български Пощи Габрово 3” с местонахождение пл. "Възраждане", „Тъпов и Гьопсалиев” ООД, "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, Административен съд на ул. „Райчо Каролев” № 4, сградата на „ОББ” „Окръжна спортна школа”; „БУЛМАТ ЕООД - Н. МИНЧЕВ”, Априловска гимназия”; „Месни данъци и такси”, Български пощи Габрово център, „Далекосъобщения” бул. "Априлов" № 52, Медицински център „Свети Иван Рилски”, „ТД на НАП” на ул. „Априловска” № 9, „ГАБРОВО ДНЕС 09 – ООД”, „Общинска банка” АД, Временни смущения в електрозахранването ще има МБАЛ „Д-р Тота Венкова” и МБАЛ „Св. Иван Рилски“.

На 02.10.2019 г. от 12:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Дряново, ул. ”К. Калчев”, ул. ”М. Марчевски”, ул. ”Осми март”, ул. ”Стамболийски”, ул. ”Р. Княгиня”, ул. ”Шипка“ №1-113, ул. ”Гурко”, ул. ”М. Преображенски”, ул. ”К. Фичето”, ул. ”Н. Мушанов”, ул. ”Хр. Ботев”, ул. ”С. Йотов”, ул. ”В. Левски”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Даскал Денко”, ул. ”Ст. Караджа”, ул. ”Трети март”, ул. ”арх. П. Койчев”, ул. ”арх. Ал. Рашенов”, ул. „Ст. Руневски”, ул. ”Раковски”, ул."Янко Дряновец" и ул. "Димитър Далев".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на Шипка от №93 до разклона за ж.к. “Успех”, „В. Левски” от №1 до №24, „Ген. Цончев”, „Освобождение”, „Анг. Кънчев”, „Хр. Дряновски”, „Хр. Максимов”, „Мих. Бойчинов”, „Русчуклийчето”, „Д. Стойнов”, „Бачо Киро”, „Поп Харитон”, „Пан. Хитов”, „Дим. Панков”, „Пах. Стоянов”, „Ст. Стамболов”, „Братя Джевреви”, „Опълченска”, „Г. Измирлиев”, „П. Пармаков”, „Р. Радославов”, „Г. Бенковски”, „Радецки”, „М. Райкович”, „Кап. Райчо”, „Станционна”, „Столетов”, „Ст. Планина”, „Ст. Караджа”, „Хаджи Димитър”, „Бузлуджа”, „Борова гора”, „Железничарска”, „Дим. Благоев”, „Дим. Крусев”, ул. ”К. Калчев”, ул. ”М. Марчевски”, ул. ”Осми март”, ул. ”Стамболийски”, ул. ”Р. Княгиня”, ул. ”Шипка“ №1-113, ул. ”Гурко”, ул. ”М. Преображенски”, ул. ”К.Фичето”, ул. ”Н. Мушанов”, ул. ”Хр. Ботев”, ул. ”С. Йотов”, ул. ”В. Левски”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Даскал Денко”, ул. ”Ст. Караджа”, ул. ”Трети март”, ул. ”арх. П. Койчев”, ул. ”арх. Ал. Рашенов”, ул. „Ст. Руневски”, ул. ”Раковски”, ул."Янко Дряновец" и ул. "Димитър Далев".

На 02.10.2019 г. от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Габрово, с. Яворец (част от абонатите захранени от ТП 3)..


На 03.10.2019 г. от 08:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр Габрово, ул. “Ст. планина” , ул. “С. Врачански” , ул. “Ц. Дюстабанов”, магазин ЦБА, Военно окръжие, ул. “Радецка” 4 - 22.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 14:30 ч. до 15:00 ч. в районите на ул. „Априловска” 1 и 1 А, ул. „Николаевска” 4-98 и 25-75, ул. „Цанко Дюстабанов” 20-22 А, ул. „Неофит Рилски” 1-7, ул. „Пенчо Постомпиров” 8, 19, 23, 31-35, ул. „Екзарх Йосиф” 1 и 3, „Корпоративна търговска банка”, „Пощенска банка”, „SG Express Bank”,ул. „Цанко Дюстабанов” 2, 10-16 и 3, 11-7, ул. „Янтра” 1-5, пл. „Първи май” 3-7, ул. „Радецка” 2-32, ул. „Софроний Врачански” 1-3, ул. „Стара планина” 1-5, 4, 8 А, 8 Б, ул. „Априловска” 2, ул. „Константин Иречек” 2-4 (жилищен блок „ГУМ”), ул. „Петко Каравелов” 1-5 и 2, блок „Рачо Ковача”, „Райфайзен Банк”, „ДЗИ”, клон на „ОББ”, клон на „Първа инвестиционна банка”, ТПК „Балкан”, „Алфа Банк”, „Есет Банк”, ДЗИ. бул."Априлов" от № 45 до 61, ул."Неофит Рилски" № 33, ул."Юрий Венелин" от №1 до 11 и от № 2 – 30,ул."Райчо Каролев № 2, Ул.„Иван Гюзелев” № 1 – 3, ул. „Априловска” № 7- 11. Медицински център "Свети Ив. Рилски", РИОКОЗ, фирма Комелект, Стоматология, фирма Стефани 2004 ЕООД, фирма „Румен Панчев и Син” ЕООД, Начално училище „Васил Левски” .

На 03.10.2019 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Габрово, Улица „Палатките“, улица „Козещица“, квартал Радецки, местност Баевски дол фирма „Китрон“, „ЕМКО“ ООД, селата Стоманеци, с. Баевци, с. Зелено дърво, с. Малуша, местността „Узана”, „Тота Венкова“ и връх „Шипка“..

В периода 03.10.2019 г. - 04.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, с. Кметчета, с. Костенковци, с. Колишовци, с. Карали, с. Велковци, с. Лесичарка, с. Драгомани, с. Стойчевци, с. Раховци, с. Мичковци, с. Узуни, с. Старилковци, с Иглика, с. Междене и Аероклуба в с. Междене.

На 03.10.2019 г. от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Севлиево – ул. „Свещеник Радион“, ул. „Кирил и Методий“ (1-6), ул. „Любен Каравелов“..