Област Габрово

На 27.05.2019 г. от 08:15 ч. до 08:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Габрово, ул. ”Петър Михов” 51-53, ул. ”Венера”31-39, ул. ”Видима” 1-39, ул. ”Прохлада” 1-11, ул. ”Напредък” 18-28 и 27-43, ул. ”Лястовичка” 4, ул. ”Свищовска” 39-63, Ястребец 1, ЦДГ МИКИ МАУС бул МОГИЛЬОВ 74 бул. ”Могильов” 71-87, ул. ”Младост” 2-32 и 1-29, ул. ”Свищовска” 81-117, бл. ”Буря”, бл. ”Зоя”, бл. ”Малчика”, Супермаркет „ЦБА”, Кафе клуб “Рубин” и търговските обекти намиращи се на ул. ”Свищовска” 81-117, фирма Петър Петров намираща се в местността Колева ливада, с. Рязковци. бул. МОГИЛЬОВ 84,БТК ЕАД, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД на ул. СВИЩОВСКА 70, МИГ-МИРОСЛАВ СТОЙЧЕВ ЕТ, СТЕМА 77 ЕООД, ЯКОВА-74 ЕООД, ЕТ БОТЕКС-ТАНЯ БОТЕВА.

В периода 27.05.2019 г. - 31.05.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Трявна: ул. Планинец; ул. Черновръх; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; с. Кисийци; ул. Бял камък; ул. Стара планина - гр. Плачковци; ул. Пролет; ул. Бузлуджа; с. Стръмци; част от ул. Светушка; с. Енчевци; с. Ошани; с. Долни Дамяновци; част от ул. Бенковска; кв. Минкино; ул. Димитър Горов; ул. Светушка; кв. Раданци; част от ул. Хр. Ботев; ул. Алекси Пухлев – цялата и ул. Бачо Киро от №12 до №20 включително; с. Дурча.

В периода 27.05.2019 г. - 31.05.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: област Габрово, улица „Баба Зара“ и улица „Митко Палаузов“.

В периода 27.05.2019 г. - 31.05.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: общ. Севлиево, с. Ряховци, абонатите и фирмите в района захранван от трафопост “Цех Буря“ и трафопост „6 Ряховци“.

В периода 27.05.2019 г. - 31.05.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Севлиево, с. Кастел (част от абонатите захранени от ТП 2) и гр. Севлиево - м-ст Корията и м-ст Шарбана (част от абонатите захранени от ТП Шарбана).

В периода 27.05.2019 г. - 28.05.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Севлиево, с.Богатов (част от абонатите захранени от ТП 3), с. Петко Славейково (част от абонатите захранени от ТП 1), с. Крушево (част от абонатите захранени от ТП 5).

На 27.05.2019 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, Ул. Индустриална 45, ул. Индустриална 44 фирмите Метал Строй, Бодилукс, ЕТ Астра, Пл. Контроле, Металообработване - Чолаков, Айтеа 2 ЕООД, Атланта Индустриал, Гипсотехника, България ЕООД, Профпеткорпорейшън ЕООД.


На 28.05.2019 г. от 08:15 ч. до 08:30 ч. и от 15:30 ч. до 15:45 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Габрово, ул. ”Петър Михов” 51-53, ул. ”Венера”31-39, ул. ”Видима” 1-39, ул. ”Прохлада” 1-11, ул. ”Напредък” 18-28 и 27-43, ул. ”Лястовичка” 4, ул. ”Свищовска” 39-63, Ястребец 1, ЦДГ МИКИ МАУС бул МОГИЛЬОВ 74 бул. ”Могильов” 71-87, ул. ”Младост” 2-32 и 1-29, ул. ”Свищовска” 81-117, бл. ”Буря”, бл. ”Зоя”, бл. ”Малчика”, Супермаркет „ЦБА”, Кафе клуб “Рубин” и търговските обекти намиращи се на ул. ”Свищовска” 81-117, фирма Петър Петров, намираща се в местността Колева ливада, с. Рязковци. бул. МОГИЛЬОВ 84,БТК ЕАД, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД на ул СВИЩОВСКА 70, МИГ-МИРОСЛАВ СТОЙЧЕВ ЕТ, СТЕМА 77 ЕООД, ЯКОВА-74 ЕООД, ЕТ БОТЕКС-ТАНЯ БОТЕВА.


На 29.05.2019 г. от 08:15 ч. до 08:30 ч. и от 15:30 ч. до 15:45 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: ТП „Хр. стоки”, ТП „ ЕМУ”, ТП „Котел”, ”Сарани1”, ТП „Уч. столове”, ТП „Търговска къща”, ТП „Пролигно”, ТП „Шоколад”, ТП „Бетонов силоз”, ТП „Херб”, ТП „Домостроителен комбинат”, БКТП „Стоманобетон”, ТП „Терснаб”, ТП „Техномат”, ТП „Пречиствателна станция”, и фирмите захранващи се от тези трафопостове „Хицов”, „Илекс”, „Пътстрой”, „Мебекс”, „Мебелина”, „Пролигно”, Високо строителство”, „ТЕЧИ”, Бензиностанция „Прима ес”, „Полиприм”, „Санчо Колев”, „ХЕРБ” в Северна индустриална зона, както и улиците: ул. „Бойката” ул. „Г. Илиев” № 5-39 , 6-34, ул. „Г. Стефанов” № 52-68, 41-79, 30-50, 5-9,19,25, ул. „Липница” № 7-9, 10, ул. „Ямбол” № 1-7, ул. „Златарска” № 10,16,20-44, 54-70, 80-86, 11-57, ул. „Зов” № 1,2,4 , ул. „Просвета” № 1, 5, 25,27,35, 10-20, ул. „Хвойна” № 9-19, ул. „Русалка” № 2-22, 5-17, ул. „Чая” № 2-4, ул. „М. Стефанова” № 12-20,30, 13-33, ул. „Василка Бенева” № 17-39, 18-32, кв. „Златари”, ул. „Индустриална” 16, 18, 67 намираща се в Северна индустриална зона, ул. ”Батак”, фирма „Симат”, фирма „Булкарто”, фирма „Реал”, фирма „Хералд”, фирма „БИПА”, фирма „Тифузион”, „Тролей. депо”, „Консервна фабрика” „КДН” и фирмите захранващи се от горните трафопостове, ул. „Индустриална” 16, 18, 67 намираща се в Северна индустриална зона.

На 29.05.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Севлиево, с. Стоките (част от абонатите захранени от ТП 1, включително „Дом за стари хора – с. Стоките“).

На 29.05.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, с. Бялково, с. Спанци, с. Сейковци, с. Козирог, с. Влайчевци, с. Живково и с. Здравковец.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:15 ч. и от 15:45 ч. до 16:00 ч. в районите на „Тончевци” ,ТП „Габро”, ТП ”БКС”, МТП”Айви”, ТП „Петрол”, ТП „Канални води”, ТП „Хлораторно”, БКТП „Атланта Импекс”, и фирмите захранващи се от тях: тези намиращи се в Северна индустриална зона на гр. Габрово – „Дамар”, „Айви Блажев”, „Габро”, „Димас”, ”Боби стил”, „Брама”, „Атланта инпекс”, „БКС”, „Петрол”, „БКС”. с. Шарани, Иванили, с. Парчевци, с. Бобевци, с. Бекрии, с. Седянковци, с. Ветрово, МТП” ВЕЦ Пеев”, с. Солари, с. Гръблевци, с. Банковци, с Попари, Общинско сметище .

На 29.05.2019 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, Ул Орловска 11-23.


На 30.05.2019 г. от 08:15 ч. до 08:30 ч. и от 15:30 ч. до 15:45 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Габрово, с. Ясени, с. Жълтеш, кв. „Горно Пройновци”, с. Борики, с. Малини, с. Жълтеш, с. Източник, с. Драганчета, с. Торбалъжи, местността „Градище”, Телевизионната кула.

На 30.05.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Севлиево, с. Душево (част от абонатите захранени от ТП 5 и ТП 1, включително „Детска градина – Душево“ и „Основно училище – Душево“).


В периода 03.06.2019 г. - 07.06.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Трявна: ул. Планинец; ул. Черновръх; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; с. Кисийци; ул. Бял камък; ул. Стара планина - гр. Плачковци; ул. Пролет; ул. Бузлуджа; с. Стръмци; част от ул. Светушка; с. Енчевци; с. Ошани; с. Долни Дамяновци; част от ул. Бенковска; кв. Минкино; ул. Димитър Горов; ул. Светушка; кв. Раданци; част от ул. Хр. Ботев; ул. Алекси Пухлев – цялата и ул. Бачо Киро от №12 до №20 включително; с. Дурча.

На 03.06.2019 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Севлиево, ул. ”Никола Дабев”, ул. ”Втори юли” и ул. ”Табашка” (в района на фирма „Севко”), фирма ”Севко”, ул. ”Рада Поппетева”, ул. ”Воденичарска”, ул. "Крайбрежна”, ул. ”Янтра”, ул. „Страцин“, ул. ”Мазалат”, ул. ”Крушевска”, ул. ”Поборническа”, ул. ”Иван Иванов”, ул. ”Андрей Станков”, ул. ”Дедерица”, ул. ”Ахмед Татаров”, ул. ”Хубан Кънев”, ул. ”Гочо Москов”, ул. ”Стефан Караджа”, ул. ”Асен Златаров”, ул. ”Канлъ дере”, квартал „Балабанца“, ул. „Вит“, ул. „Иглика“, ул. „Латинка“, ул. „Лозарска“, ул. „Малина“, ул. „Магистрална“, ул. „Младост“, ул. „Огоста“, ул. „Руен“, ул. „Свежест“, ул. „Светлина“, ул. „Струма“, ул. „Тимок“, ул. „Топола“, ул. „Устрем“, м-ст „Разкопките“, м-ст „Крушевски баир“, бетонов възел „Мазалат” и бензиностанции „Лукойл” и „Шопов” , печатница „М прес”, „Тойота Венци – Севлиево“, фирмите в района на бившия катинарен цех.

В периода 03.06.2019 г. - 07.06.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Севлиево – м-ст „Севлиевски лозя“ (абонатите захранени от ТП Вилна зона Юг 3), с. Шумата (абонатите захранени от МТП 1 Шумата).


На 04.06.2019 г. от 09:00 ч. до 09:15 ч. и от 15:45 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Габрово, в районите на „Тончевци” ,ТП „Габро”, ТП ”БКС”, МТП ”Айви”, ТП „Петрол”, ТП „Канални води”, ТП „Хлораторно”, БКТП „Атланта Импекс”, и фирмите захранващи се от тях: тези намиращи се в Северна индустриална зона на гр. Габрово – „Дамар”, „Айви Блажев”, „Габро”, „Димас”, ”Боби стил”, „Брама”, „Атланта инпекс”, „БКС”, „Петрол”, „БКС”. с. Шарани, Иванили, с. Парчевци, с. Бобевци, с. Бекрии, с. Седянковци, с. Ветрово, МТП” ВЕЦ Пеев”, с. Солари, с. Гръблевци, с. Банковци, с Попари, Общинско сметище.


На 05.06.2019 г. от 14:00 ч. до 14:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Oбщина Габрово, Фирмите „ТЕСПОМ” АД, „Терахим -97“ ООД и „Пластформ” ООД - за трите обекта, фирма „Апронекс” на бул. „Трети март” № 83, ул. „Дружба“, ул. „Люляк“, ул. „Нов път“, ул. „Васил Петлешков“ №1, ул. „Никола Вапцаров“ №7 и от №50 до №72.

На 05.06.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, с. Бялково, с. Спанци , с. Сейковци, с. Козирог, с. Влайчевци, с. Живково и с. Здравковец, с. Шарани, Иванили, с. Парчевци, с. Бобевци, с. Бекрии, с. Седянковци, с. Ветрово, МТП” ВЕЦ Пеев”, с. Солари, с. Гръблевци, с. Банковци, с Попари, Общинско сметище.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:15 ч. и от 15:45 ч. до 16:00 ч. в районите на гр Габрово, „Тончевци” ,ТП „Габро” , ТП ”БКС”, МТП”Айви”, ТП „Петрол”, ТП „Канални Води” , ТП „Хлораторно”, БКТП „Атланта Импекс”, и фирмите захранващи се от тях: тези намиращи се в Северна индустриална зона на гр. Габрово – „Дамар”, „Айви Блажев”, „Габро”, „Димас”, ”Боби стил”, „Брама”, „Атланта инпекс”, „БКС”, „Петрол”, „БКС”. .


На 06.06.2019 г. от 09:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Батошево, с. Карамичевци, с. Стоките, Попска махала, с. Тумбалово, фирма „ЛЕСКОМЕРС”, с. Купен, махала Ковачите, с. Селище, с. Табашко, махала „Троенци“, с.Кръвеник и фирма „Балканско ехо”, с. Валевци, с. Угорелец и местността "Лъгът”.