Контакти

На телефон 0700 1 61 61 клиентите могат да се свързват с операторите на Телефонния център от цялата страна 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието. 

Телефонният център разполага с автоматична линия за подаване на сигнали за аварии и директна връзка с оператор.

Свързвайки се директно с оператор в Телефонния център, Вие можете да получите информация за:

  • Видовете услуги, предлагани от компанията, и начина, по който можете да се възползвате от тях;
  • Заявяване на безплатна услуга чрез Телефонния център;
  • Предстоящи планови прекъсвания във Вашия район;
  • Графикa на отчитане на Вашия електромер;
  • Цените на мрежовите услуги на Електроразпределение Север;
  • Начини и срокове за плащане;
  • Работно време и адреси на центровете за обслужване на клиенти и касите на ЕНЕРГО-ПРО.

Допълнително на телефон 0700 1 61 61 можете да подадете сигнал за неправомерно ползване на електрическа енергия или за кражба на съоръжения.