График за отчитане на електроенергия - Битови клиенти

Поради влошените метеорологични условия на 7 февруари екипите на Електроразпределение Север АД не успяха да достигнат и извършат месечното отчитане на електромерите в следните населени места:

  • Област Габрово – Бъзовец, Горна Росица, Горни Купен, Градище, Креслювци, Купен, Млечево, Мръзеци
  • Област Велико Търново – Бояновци, Войнежа, Вонеща вода, Въглевци, Върлинка, Илевци, Кладни дял, Красно Градище, Продановци, Радковци, Райковци, Руховци, Самсиите, Сухиндол, Христовци, Царевец
  • Област Русе – Баниска, Обретеник, Пепелина
  • Област Разград – Бисерци, Веселец, Севар

Потреблението на клиентите в изброените населени места ще бъде отчетено веднага след като достъпът до тях бъде възможен.

График за отчитане на електрическата енергия за периода декември 2019 - декември 2020 г.
Месец Дата на отчитане
Битови клиенти
Декември 20.11.2019 - 07.12.2019
Януари 20.12.2019 - 07.01.2020
Февруари 20.01.2020 - 07.02.2020
Март 20.02.2020 - 07.03.2020
Април 20.03.2020 - 07.04.2020
Май 20.04.2020 - 07.05.2020
Юни 20.05.2020 - 07.06.2020
Юли 20.06.2020 - 07.07.2020
Август 20.07.2020 - 07.08.2020
Септември 20.08.2020 - 07.09.2020
Октомври 20.09.2020 - 07.10.2020
Ноември 20.10.2020 - 06.11.2020
Декември 20.11.2020 - 07.12.2020


Тук можете да проверите Вашия период за отчет след въвеждане на клиентски номер: