Цени на други услуги

Тук можете да намерите ценоразпис на услугите, допълнително предоставяни от „Електроразпределение Север“ АД във връзка с лицензионната дейност по разпределение на електрическа енергия.

Ценоразпис "Други услуги"

На основание чл. 62 от Общите условия  на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД, дружеството уведомява своите клиенти, че ще въведе нови цени за част от предоставяните допълнителни услуги, считано от 16.12.2019 г.:

Ценоразпис "Други услуги", в сила от 16.12.2019 г. - дата на публикуване: 02.12.2019 г.

Ценоразпис "Услуги на високоволтова лаборатория", който ще влезе в сила от 16.12.2019 г.