Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9043902

Предмет: Доставка на изолатори за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Публична покана - 15.07.2015

Документация - 15.07.2015

Техническа спецификация - 1 - 15.07.2015

Техническа спецификация - 2 - 15.07.2015

Техническа спецификация - 3 - 15.07.2015

Техническа спецификация - 4 - 15.07.2015

Техническа спецификация - 5 - 15.07.2015

Образци - 15.07.2015

Проект на договор - 15.07.2015

Отговор на постъпили въпроси - 23.07.2015

Протокол от дейността на комисията - 24.08.2015

» Обратно към всички поръчки