Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9041535/08.05.2015

Предмет: Доставка на заземителна поцинкована шина за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Публична покана - 08.05.2015 г.

Документация - 08.05.2015 г.

Техническа спецификация - 08.05.2015 г.

Образци - 08.05.2015 г.

Проекто-договор - 08.05.2015 г.

Протокол от дейността на комисията - 26.06.2015 г.

» Обратно към всички поръчки