Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 104/30.06.2014 г.

Предмет: Извършване на куриерски услуги за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Публична покана

Приложение към публична покана

Оферта

Предизвестие за прекратяване - 02.12.2014 г.

» Обратно към всички поръчки