Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9061515/16.02.2017

Предмет: Поддръжка и ремонт на електрически котли, отоплителни инсталации и водоподгреватели, собственост на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Обява за обществена поръчка - 16.02.2017

Документация - 16.02.2017

Техническа спецификация - 16.02.2017

Обраци - 16.02.2017

Ценова оферта - 16.02.2017

Проект на договор - 16.02.2017

Съобщение за удължаване срок за получаване на оферти - 14.03.2017

» Обратно към всички поръчки