Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9045033/19.08.2015 г.

Предмет: Строително ремонтни работи (СРР) по архитектурно строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, а обекти на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово

Публична покана - 19.08.2015

Документация за участие - 19.08.2015

Техническа спецификация - 19.08.2015

Образци - 19.08.2015

Количествено-стойностна сметка - 19.08.2015

Проект на договор - 19.08.2015

Протокол от дейността на комисията - 25.09.2015

» Обратно към всички поръчки