Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 58/07.04.2015

Предмет: Строително ремонтни работи (СРР) по архитектурно строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД  по обособени позиции

Решение за откриване - 08.04.2015

Обявление - 08.04.2015

Документация за участие - 08.04.2015

Техническа спецификация - 08.04.2015

Образци - 08.04.2015

Количествено - стойностна сметка - 08.04.2015

Проект на договор - 08.04.2015

Отговори на постъпили въпроси - 28.04.2015

Протокол предварителен подбор - 14.05.2015

Протокол 2 предварителен подбор - 21.05.2015;

Протокол 3 предварителен подбор - 05.06.2015

Решение за предварителен подбор - 05.06.2015

Решение за частично прекратяване - 05.06.2015

Информация за върнати или усвоени гаранции - 24.06.2015

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 06.07.2015

Доклад от дейността на комисията - 04.08.2015

Решение за избор на изпълнител - 04.08.2015

Решение за прекратяване на позиция - 04.08.2015

Информация за върнати или усвоени гаранции - 19.08.2015

» Обратно към всички поръчки