Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 55/16.03.2015

Предмет: Последваща метрологична провека на електромери за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение за откриване - 17.03.2015 г.

Обявление - 17.03.2015 г.

Документация за участие - 17.03.2015 г.

Техническа спецификация - 17.03.2015 г.

Образци - 17.03.2015 г.

Проект на договор - 17.03.2015 г.

Отговор на постъпил въпрос - 30.03.2015 г.

Протокол 1 предварителен подбор - 17.04.2015

Протокол 2 предварителен подбор - 25.05.2015

Решение предварителен подбор - 25.05.2015

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 23.06.2015

Решение за избор на изпълнител - 13.07.2015

Доклад от дейността на комисия - 13.07.2015

» Обратно към всички поръчки