Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 42/09.03.2015

Предмет: Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги, включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“, по обособени позиции

Решение за откриване - 10.03.2015 г.

Покана за участие - 10.03.2015 г.

Образци - 10.03.2015 г.

Образец 11.1 - 10.03.2015 г.

Образец 11.2 - 10.03.2015 г.

Проект на договор - 10.03.2015 г.

Доклад от дейността на комисията - 31.03.2015

Решение за избор на изпълнител - 31.03.2015

» Обратно към всички поръчки