Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 09/2013

Предмет: Хидроизолации и строително-ремонтни работи по ТП

 

Наименование на изпълнител: ЕТ „Феро – Стилиян Атанасов"

Договор: 9А/15.11.2013 г.

 

Наименование на изпълнителя: Рис ООД

Договор: 9Б/19.11.2013

 

Наименование на изпълнителя: Стен Бай ООД

Договор: 9В/19.11.2013

 

Наименование на изпълнителя: ЕТ „Феро-Стилиян Атанасов"

Договор: 9Д/19.11.2013

» Обратно към всички поръчки