Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 27/2012

Предмет: Доставка на външни автомобилни гуми

Наименование на изпълнителя: Фулда България ООД

Договор: 27/20.03.2013

Информация за изпълнен договор - 29.01.2015

» Обратно към всички поръчки