Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 2 от 01.02.2013 г.

Строително Монтажни Работи по изграждане и ремонт на съоръжения от електроразпределителната структура на "ЕНЕРГО–ПРО Мрежи" АД

 

 

Номер: 2-2-4 от 17.10.2014

Изпълнение на обекти по наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Решение за откриване - 17.10.2014 г.

Документация за участие - 17.10.2014 г.

СМР количества по РОЦ - 17.10.2014 г.

Протокол за извършени СМР - 17.10.2014 г.

Решение за промяна на бюджет - 31.10.2014 г.

Документация с променен бюджет

Покани за предоставяне на оферти - 17.10.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 06.11.2014 г.

Доклад от дейността на комисията - 03.02.2015 г.

Решение за избор на изпълнител - 03.02.2015 г.

Решение оттегляне класиране на участниците - 25.02.2015 г.

Решение за прекратяване - 24.03.2015 г.

» Обратно към всички поръчки