Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 81/2014

Предмет: Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН

Обявление

Решение

Документация за участие

Информация за върнати или усвоени гаранции - 14.10.2014

Решение за прекратяване на обособена позиция N 4 - 23.10.2014

Договор 81-1

Договор 81-1 - 23.10.2014

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Информация до АОП за изпълнен договор 81-1/23.10.2014 г.

Плащания договор 81-1

Плащания декември 2014 - 20.01.2015

Плащания януари 2015 - 20.02.2015

Плащания май 2015 - 18.06.2015

Плащания юни 2015 - 17.07.2015

Плащания август 2015 - 17.09.2015

Плащания септември 2015 - 19.10.2015

Плащания октомври 2015 - 20.11.2015

Плащания декември 2015 - 20.01.2016

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Договор 81-3

Договор 81-3 - 23.10.2014

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Плащания договор 81-3

Плащания декември 2014 - 20.01.2015

Плащания януари 2015 - 20.02.2015

Плащания февруари 2015 - 19.03.2015

Плащания април 2015 - 19.05.2015

Плащания май 2015 - 18.06.2015

Плащания юни 2015 - 17.07.2015

Плащания юли 2015 - 18.08.2015

Плащания август 2015 - 17.09.2015

Плащания септември 2015 - 19.10.2015

Плащания октомври 2015 - 20.11.2015

Плащания ноември 2015 - 17.12.2015

Плащания декември 2015 - 20.01.2016

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Договор 81-5

Договор 81-5 - 23.10.2014

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Плащания договор 81-5

Плащания декември 2014 - 20.01.2015

Плащания януари 2015 - 20.02.2015

Плащания юни 2015 - 17.07.2015

Плащания юли 2015 - 18.08.2015

Плащания август 2015 - 17.09.2015

Плащания септември 2015 - 19.10.2015

Плащания октомври 2015 - 20.11.2015

Плащания ноември 2015 - 17.12.2015

Плащания декември 2015 - 20.01.2016

» Обратно към всички поръчки