Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 72/15.04.2016

Предмет: Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи (СМРР) за обекти, собственост на Енерго-Про Мрежи АД, по обособени позиции

Решение - 15.04.2016 г.

Обявление - 15.04.2016 г.

Документация за участие - 15.04.2016 г.

Техническа спецификация - 15.04.2016 г.

Образци - 15.04.2016 г.

Количествена сметка - Приложение №13.1 към Предлагана цена - 15.04.2016 г.

Проект на договор - 15.04.2016 г.

Решение за промяна - 18.05.2016 г.

Съобщение за отваряне на заявления - 19.05.2016 г.

Проекти по Обособена позиция №1 - 08.06.2016 г.

Протокол №1 за предварителен подбор - 16.06.2016 г.

Протокол №2 за предварителен подбор – 27.06.2016 г.

Протокол за предварителен подбор – 27.06.2016 г.

Решение за предварителен подбор – 27.06.2016 г.

Решениe за частично прекратяване – 27.06.2016 г.

Информация за върнати или усвоени гаранции – 11.07.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 20.07.2016 г.

Доклад от дейността на комисията - 10.09.2016 г.

Решение за избор на изпълнение - 10.09.2016 г.

Информация за върнати или усвоени гаранции – 21.09.2016 г.

Информация за върнати или усвоени гаранции – 10.10.2016 г.

Информация за изпълнен договор 72-Б – 07.07.2017 г.

Информация за изпълнен договор 72-A12.01.2018 г.

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни

» Обратно към всички поръчки