Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 28/13.03.2016

Предмет: Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи за непроизводствени сгради и подстанции, собственост на Енерго-Про Мрежи АД, по обособени позиции

Решение - 12.03.2016 г.

Обявление - 12.03.2016 г.

Документация за участие - 12.03.2016 г.

Техническа спецификация - 12.03.2016 г.

Образци - 12.03.2016 г.

Количествена сметка - 12.03.2016 г.

Проект на договор - 12.03.2016 г.

Протокол №1 - Предварителен подбор - 25.04.2016 г.

Протокол 2 - Предварителен подбор - 13.05.2016 г.

Протокол - Предварителен подбор - 13.05.2016 г.

Решение за предварителен подбор - 13.05.2016 г.

Информация за върнати или усвоени гаранции - 30.05.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 16.06.2016 г.

Доклад от дейността на комисията - 10.09.2016 г.

Решение за избор на изпълнение - 10.09.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците – 28. 09.2016 г.

» Обратно към всички поръчки