Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Възстановяване на антикорозионна защита на стоманорешетъчни стълбове (СРС) по въздушни електрически линии (ВЕЛ) 20kV и възстановяване на надписи по стълбове за нуждите на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Номер: 38 / 2020