Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „КАСКО“ и доброволна застраховка „Злополука“ на лицата в сухопътни превозни средства (СПС), собственост на Електроразпределение Север АД

Номер: 81 / 2020