Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Последваща метрологична проверка на еднофазни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 49 / 2020