Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги (включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали) на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Номер: 202 / 2019