Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Отстраняване на теч на трансформаторно масло от силови трансформатори в подстанции на Електроразпределение Север АД

Номер: 93 / 2020