Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на град Варна и вилна зона Варна, област Варна, област Добрич и област Шумен

Номер: 86 / 2020