Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) по архитектурно-строителна (АС) част и хидроизолация на производствени сгради, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Номер: 37 / 2020