Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на вакуумни прекъсвачи СрН, мощностни разединители СрН, разединители СрН и резервни части за тях и разединители СрН с червячно задвижване по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

56 / 2020