Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на работни обувки, студозащитно работно облекло (зимно) и противозамърсяващо работно облекло (лятно) за нуждите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Номер: 203 / 2019