Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на арматура за въздушни електропроводни линии по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 53/2020