Уведомление до собственици или ползватели на ателиета във връзка с промени в ЗУТ

Публикувано на 02.03.2021

Уведомление до собственици или ползватели на ателиета във връзка с промени в ЗУТ

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД информира своите клиенти, че съгласно промени в Закона за устройство на територията, обнародвани в Държавен вестник, бр.16 от 23.02.2021 г., ателиетата в жилищни сгради и в сгради със смесено предназначение вече ще се считат за жилища. В резултат на това клиентите, собственици или ползватели на ателиета, могат да заявят промяна на вида клиент от небитов на битов, в случай че потребяват електрическа енергия за битови нужди. Промяната може да бъде заявена в Център за обслужване на клиенти.

Още новини