ЕНЕРГО-ПРО подкрепи провеждането на средношколското състезание „Енергетиката и ние“ в Технически университет Варна

Публикувано на 27.03.2024

ЕНЕРГО-ПРО подкрепи провеждането на средношколското състезание „Енергетиката и ние“ в Технически университет Варна

Осмото национално средношколско състезание "Енергетиката и ние 2024" на тема: „Технология за устойчив енергиен преход“ се проведе в Технически университет-Варна.

Събитието беше финансирано от ЕНЕРГО-ПРО в рамките на социалната инициатива на компанията.

Състезанието продължи през целия ден, като оценяването се осъществи от жури от преподаватели от ТУ-Варна и представители на фирмите-партньори, сред които ЕРП Север в лицето на Руслан Радев, директор РМС.

Комисиите на 5-те секции, състоящи се от двама представители на ТУ-Варна и двама на фирмите-спонсори, определиха победителите в двете категории – макети и презентации на ученически разработки. Първите места бяха заети от следните участници и техните проекти:

  • Макет с тема на разработката „Съвместна работа на фотоволтаик и ветрогенератор“, Николай Василев Шишков, 12 клас, ПГИТМТ - гр. Панагюрище.
  • Макет с тема на разработката „Зелената ХЕС", Мюрсел Юсеинова Кадирова, 10 клас, ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров", гр. Севлиево.
  • Презентация с тема на разработката „Използване на честотни регулатори Lenze, Danfoss, Omron и трифазен анализатор RTU401 в часовете учебна и лабораторна практики”, Мариян Динков Вълчанов, 11 клас, и Мартин Пламенов Стоянов, 12 клас, ПГЕТ  "Г. С. Раковски", гр. Стара Загора.
  • Презентация с тема на разработката „Изработване на проектно решение на обект „Изграждане на фотоволтаична централа разположена на покрива на сграда на ПГЕТ „Г.С. Раковски“ гр. Стара Загора”, Мариян Динков Вълчанов - 11 клас, Магдалена Кристианова Наскова - 12 клас, ПГЕТ „Г.С. Раковски“, гр. Стара Загора.
  • Презентация с тема на разработката „Енергиен навигатор“, Васил Георгиев Митев, 9 клас, Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив.

Бяха раздадени допълнителни награди на най-малките участници от 5-ти клас (Николай Георгиев Александров – СУ „Стоян Заимов, гр. Плевен) и 7-ми клас (Николай Стоянов Тодоров, ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна, и Денислав Симеонов, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Габрово) от Вестас България.

Ръководителите на най-много проекти (5 броя) – инж. Г. Воденичаров (ПГЕТ "Г. С. Раковски", гр. Стара Загора) и Вениз Йорданова (ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов", гр. Варна) бяха отличени с награди от ЕРП Север. 

Всички финалисти бяха поздравени от Богдана Радева, ст. експерт в РУО-Варна и доц. д-р инж. Юлиан Рангелов, декан на Електротехническия факултет в ТУ-Варна и бяха поощрени с награди и сертификати за участие.

Дванадесетокласниците, които взеха участие в класирането във всяка категория, получиха специален сертификат, признат за прием в ТУ-Варна в инженерните специалности на Електротехническия факултет на университета за следващата академична 2024/2025 г.

В мащабния форум тази година, организиран от университета, Община Варна и Регионално управление на образованието – Варна, участваха 85 ученици – финалисти, с 31 учители - ръководители на екипи от 21 училища от 16 града в страната.

Още новини