Корпоративно ръководство

"Електроразпределение Север" АД (предходно име "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД) има двустепенна система на управление, състояща се от Управителен и Надзорен съвет.

Управителен съвет

Николай Николов
Председател на Управителния съвет 

Красимир Иванов
Член на Управителния съвет

Румен Лалев
Член на Управителния съвет

Надзорен съвет

Зденек Весели
Председател на Надзорния съвет

Петр Тесарж
Независим член на Надзорния съвет

Павел Ваня
Член на Надзорния съвет