Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 13.12.2013г.