Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 32/2014 г.

Система за предварителен подбор на изпълнители с предмет: Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД

Документация

Банкова сметка за внасяне на гаранция за участие

 

Номер 32-Б/2014 г.

Предмет: Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД

Решение за откриване

Документация за участие

Доклад от работата на комисията - 05.12.2014 г.

Решение за избор на изпълнител - 05.12.2014 г.

Решение за избор на нов изпълнител - 17.02.2015

Доклад от дейността на комисията - 04.08.2016 г.

Решение за прекратяване на системата - 04.08.2016 г.

Договор 32-В-1

Договор 32-В-1 - 09.02.2015

Приложение 1

Плащания Договор 32-В-1

Плащания октомври 2015 - 20.11.2015

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания декември 2015 - 18.01.2016

Плащания януари 2016 - 19.02.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Договор 32-В-2

Договор 32-В-2 - 06.02.2015

Приложение 1

Допълнително споразумение 1 – 26.02.2016 г.

Плащания Договор 32-В-2

Плащания декември 2015 - 18.01.2016

Плащания март 2016 - 20.04.2016

Плащания януари 2016 - 19.02.2016

Договор 32-В-3

Договор 32-В-3 - 10.02.2015

Приложение 1

Допълнително споразумение 1 – 26.02.2016 г.

Плащания Договор 32-В-3

Плащания ноември 2015 - 18.12.2016

Плащания декември 2015 - 18.01.2016

Плащания януари 2016 - 19.02.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Плащания март 2016 - 20.04.2016

Договор 32-В-4

Договор 32-В-4 - 06.02.2015

Приложение 1

Допълнително споразумение 1 – 26.02.2016 г.

Плащания Договор 32-В-4

Плащания декември 2015 - 18.01.2016

Договор 32-В-5

Договор 32-В-5 - 09.02.2015

Приложение 1

Допълнително споразумение 1 – 26.02.2016 г.

Плащания Договор 32-В-5

Плащания декември 2015 - 18.01.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Договор 32-В-6

Договор 32-В-6 - 05.02.2015

Приложение 1

Допълнително споразумение 1 – 26.02.2016 г.

Договор 32-В-7

Договор 32-В-7 - 10.02.2015

Приложение 1

Допълнително споразумение 1 – 26.02.2016 г.

Договор 32-В-8

Договор 32-В-8 - 05.02.2015

Приложение 1

Допълнително споразумение 1 – 26.02.2016 г.

Плащания Договор 32-В-8

Плащания март 2016 - 20.04.2016

Договор 32-В-10

Договор 32-В-10 - 10.02.2015

Приложение 1

Допълнително споразумение 1 – 26.02.2016 г.

Плащания Договор 32-В-10

Плащания ноември 2015 - 18.12.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Договор 32-В-11

Договор 32-В-11 - 06.02.2015

Приложение 1

Допълнително споразумение 1 – 05.02.2016 г.

Плащания Договор 32-В-11

Плащания октомври 2015 - 20.10.2015

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

» Обратно към всички поръчки