Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9093801 / 2019

Предмет: Доставка на изолатор линеен носещ ИПНН 95/2 за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 23.10.2019

Документация за участие – 23.10.2019

Техническа спецификация – 23.10.2019

Методика – 23.10.2019

Образци – 23.10.2019

Проект на договор – 23.10.2019

Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти – 05.11.2019

Съобщение за провеждане на жребий – 15.11.2019

Протокол за провеждане на жребий – 20.11.2019

Протокол от 11.11.2019 – 02.12.2019

Протокол от 15.11.2019 – 02.12.2019

Протокол за избор на изпълнител – 02.12.2019

» Обратно към всички поръчки