Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9088139/2019

Предмет: Ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - автокранове за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка - 09.05.2019

Документация за участие - 09.05.2019

Методика - 09.05.2019

Технически изисквания - 09.05.2019

Образци - 09.05.2019

Проект на договор - 09.05.2019

Удължаване срок за подаване на оферти - 27.05.2019

Съобщение за провеждане на преговори

Протокол от дейността на комисията – 27.06.2019

Договор 91 / 2019

Договор 91/2019 – 30.09.2019

Приложение 1 – 30.09.2019

Приложение 2 – 30.09.2019

Приложение 3 – 30.09.2019

» Обратно към всички поръчки