Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9086264

Предмет: Доставка на нови автомобилни акумулатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 26.03.2019

Документация за участие – 28.02.2019

Техническа спецификация – 28.02.2019

Образци – 28.02.2019

Ценово предложение – 28.02.2019

Проект на договор – 28.02.2019

Съобщение удължаване на срок на оферта - 26.03.19

Съобщение за провеждане на жребий - 08.04.19

Протокол от проведен жребий - 10.04.19

Протокол 1 - 23.04.19

Протокол 2 - 23.04.19

Протокол от дейността на комисията - 23.04.19

 

» Обратно към всички поръчки