Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9076886/2018

Предмет: Доставка и монтаж на климатизатори (инверторни климатици) за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

Обява за обществена поръчка - 06.06.2018

Документация за участие - 06.06.2018

Техническа спецификация – 06.06.2018

Образци – 06.06.2018

Проект на договор – 06.06.2018

Отговор на постъпили въпроси – 15.06.2018

Протокол 1 от дейността на комисия – 21.06.2018

Съобщение за провеждане на жребий – 13.07.2018

Протокол от проведен жребий – 17.07.2018

Протокол от дейността на комисия – 01.08.2018

Протокол 2 – 01.08.2018

Протокол 3 – 01.08.2018

Протокол 4 – 01.08.2018

Протокол 5 – 01.08.2018

» Обратно към всички поръчки