Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9070903/29.11.2017

Предмет: Доставка на консумативи за мобилен терминал Intermec CN 70 за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Обява за обществена поръчка - 29.11.2017

Документация за участие – 29.11.2017

Техническа спецификация – 29.11.2017

Образци – 29.11.2017

Проект на договор – 29.11.2017

Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти

Съобщение за провеждане на прeговори – 12.12.2017

Протокол от дейността на комисията – 21.12.2017

» Обратно към всички поръчки