Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9071346/8.12.2017

Предмет: Доставка на термовизионни камери за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Обява за обществена поръчка - 08.12.2017

Документация за участие - 08.12.2017

Техническа спецификация - 08.12.2017

Образци - 08.12.2017

Проект на договор - 08.12.2017

Отговор на постъпили въпроси - 12.12.2017

Отговор на постъпили въпроси - 13.12.2017

Съобщение за провеждане на жребий - 09.01.2018

Съобщение за проведен жребий – 12.01.2018

Протокол от дейността на комисията – 24.01.2018

Протокол 1 – 24.01.2018

Протокол 2 – 24.01.2018

Протокол 3 – 24.01.2018

» Обратно към всички поръчки